Trang chủ Lớp 6 Toán 6 sách Cánh Diều Giải bài 5, 6 trang 102 Toán 6 cánh diều tập 2:...

Giải bài 5, 6 trang 102 Toán 6 cánh diều tập 2: Quan sát Hình 95 Đọc tên các tia có trong hình...

Hướng dẫn làm bài 5, 6 trang 102 SGK Toán 6 Cánh diều tập 2. Bài tập cuối Chương 6: Hình học phẳng

Advertisements (Quảng cáo)

Bài 5. Quan sát Hình 95

a) Đọc tên các tia có trong hình

b) Đọc tên các góc có trong hình

a) Tia IA, tia Iz, tia Ix

b) Góc AIz, góc zIx, góc AIx

Bài 6.  Quan sát Hình 96

a) Đọc tên bốn cặp tia đối nhau

b) Đọc tên bốn cặp tia trùng nhau

Advertisements (Quảng cáo)

a) Đọc tên bốn cặp tia đối nhau:

Oy >< OA

Oy >< OB

Oy >< Ox

Ay >< Ax

b) Đọc tên bốn cặp tia trùng nhau

Ay và AO

By và BA

By và BO

AB và Ax