Trang chủ Lớp 6 Toán 6 sách Kết nối tri thức Bài 1.19 trang 16 Toán 6 sách Kết nối tri thức: Tìm...

Bài 1.19 trang 16 Toán 6 sách Kết nối tri thức: Tìm số tự nhiên x thỏa mãn...

Giải bài 1.19 trang 16 Toán 6 tập 1 Sách Kết nối tri thức và cuộc sống – Bài 4: Phép cộng và phép trừ số tự nhiên

Câu hỏi: Tìm số tự nhiên x thỏa mãn:

a) 7 + x = 362

b) 25 – x = 15

c) x – 56 = 4

Quảng cáo

Giải: 

a) 7 + x = 362  x = 362 – 7  x = 355

b) 25 – x = 15  x = 25 – 15  x = 10

c) x – 56 = 4  x = 56 + 4  x = 60