Trang chủ Lớp 6 Toán 6 sách Kết nối tri thức Bài 1.20 trang 16 Toán 6 sách Kết nối tri thức: Dân...

Bài 1.20 trang 16 Toán 6 sách Kết nối tri thức: Dân số Việt Nam năm 2019 là 96 462 106 người...

Giải bài 1.20 trang 16 Toán 6 tập 1 Sách Kết nối tri thức và cuộc sống – Bài 4: Phép cộng và phép trừ số tự nhiên

Câu hỏi: Dân số Việt Nam năm 2019 là 96 462 106 người. Năm 2020, dân số Việt Nam tăng 876 473 người so với năm 2019. Tính dân số Việt Nam năm 2020. (Theo danso.org)

Giải: Dân số Việt Nam năm 2020 là:

96 462 106 + 876 473 = 97 338 579 (người)

Đáp số: 97 338 579 người