Trang chủ Lớp 6 Toán 6 sách Kết nối tri thức Bài 1.24 trang 19 Toán 6 Kết nối tri thức: Tính nhẩm:...

Bài 1.24 trang 19 Toán 6 Kết nối tri thức: Tính nhẩm: a) 125 . 10...

Giải bài 1.24 trang 19 Toán 6 tập 1 Sách Kết nối tri thức và cuộc sống – Bài 5: Phép nhân và phép chia số tự nhiên

Câu hỏi: Tính nhẩm

a) 125 . 10

b) 2 021 . 100

c) 1 991 . 25 . 4

d) 3 025 . 125 . 8

Quảng cáo

Giải: a) 125 . 10 = 1 250

b) 2 021 . 100 = 201 100

c) 1 991 . 25 . 4 = 1 991 . (25 . 4) = 1 991 . 100 = 199 100

d) 3 025 . 125 . 8 = 3 025 . (125 . 8) = 3 025 . 1000 = 3 025 000