Trang chủ Lớp 6 Toán 6 sách Kết nối tri thức Bài 1.25 trang 19 Toán 6 Kết nối tri thức: Tính nhẩm:...

Bài 1.25 trang 19 Toán 6 Kết nối tri thức: Tính nhẩm: 125 . 101 (Hướng dẫn viết 101 = 100 + 1)...

Giải bài 1.25 trang 19 Toán 6 tập 1 Sách Kết nối tri thức và cuộc sống – Bài 5: Phép nhân và phép chia số tự nhiên

Câu hỏi: Tính nhẩm

a) 125 . 101  (Hướng dẫn viết 101 = 100 + 1)

b) 21 . 49   (Hướng dẫn viết 49 = 50 – 1)

Quảng cáo

Giải: a) 125 . 101 = 125 . (100 + 1) = 125 . 100 + 125 . 1 = 12 500 + 125 = 12 625

b) 21 . 49 = 21 . (50 – 1) = 21 . 50 – 21 . 1 = 1 050 – 21 = 1 029