Trang chủ Lớp 6 Toán 6 sách Kết nối tri thức Bài 1.28 trang 19 Toán 6 Kết nối tri thức: Tổng điều...

Bài 1.28 trang 19 Toán 6 Kết nối tri thức: Tổng điều tra dân số ngày 1 – 4 – 2019, tỉnh Bắc Giang có 1 803 950 người...

Giải bài 1.28 trang 19 Toán 6 tập 1 Sách Kết nối tri thức và cuộc sống – Bài 5: Phép nhân và phép chia số tự nhiên

Câu hỏi: Tổng điều tra dân số ngày 1 – 4 – 2019, tỉnh Bắc Giang có 1 803 950 người (theo Tổng cục Thống kê). Biết rằng hai lần số dân tỉnh Bắc Giang kém dân số Thanh Hóa 32 228 người. Tính số dân tỉnh Thanh Hóa.

Giải: Số dân tỉnh Thanh Hóa là:

1 803 950 . 2 + 32 228 = 3 640 128 (người)

Đáp số: 3 640 128 người