Trang chủ Lớp 6 Toán 6 sách Kết nối tri thức Bài 1.27 trang 19 Toán 6 Kết nối tri thức: Tìm thương...

Bài 1.27 trang 19 Toán 6 Kết nối tri thức: Tìm thương và số dư (nếu có) của các phép chia sau...

Giải bài 1.27 trang 19 Toán 6 tập 1 Sách Kết nối tri thức và cuộc sống – Bài 5: Phép nhân và phép chia số tự nhiên

Câu hỏi: Tìm thương và số dư (nếu có) của các phép chia sau:

a) 1 092 : 91

b) 2 059 : 17

Quảng cáo

Giải: a) 1 092 : 91 = 12

b) 2 059 : 17 = 121 (dư 2)