Trang chủ Lớp 6 Toán 6 sách Kết nối tri thức Bài 1.45 trang 24 Toán 6 Kết nối tri thức: Hãy tính...

Bài 1.45 trang 24 Toán 6 Kết nối tri thức: Hãy tính xem mỗi giờ có bao nhiêu tế bào hồng cầu được tạo ra...

Giải bài 1.45 trang 24 Toán 6 tập 1 Sách Kết nối tri thức và cuộc sống – Bài 6: Luỹ thừa với số mũ tự nhiên

Câu hỏi: Theo các nhà khoa học, mỗi giây cơ thể con người trung bình tạo ra khoảng 25.105 tế bào hồng cầu (theo www.healthline.com). Hãy tính xem mỗi giờ có bao nhiêu tế bào hồng cầu được tạo ra?

Giải: Đổi 1 giờ = 3600 giây

Vậy mỗi giờ số tế bào hồng cầu được tạo ra là:

Quảng cáo

3600 . 25.105 = 9.109 (tế bào)