Trang chủ Lớp 6 Toán 6 sách Kết nối tri thức Bài 1.46 trang 26 Toán 6 Kết nối tri thức: Tính: ...

Bài 1.46 trang 26 Toán 6 Kết nối tri thức: Tính: a) 235 + 78 – 142...

Giải bài 1.46 trang 26 Toán 6 tập 1 Sách Kết nối tri thức và cuộc sống – Bài 7: Thứ tự thực hiện các phép tính

Câu hỏi: Tính:

a) 235 + 78 – 142

b) 14 + 2 . 82

c) 23+[1+(3−1)2]:13

Quảng cáo

Giải: 

a) 235 + 78 – 142 = 171

b) 14 + 2 . 82= 14 + 2 . 64 = 136

c) 23+[1+(3−1)2]:13= [8 + (1 + 4)] : 13 = 13 : 13 = 1