Trang chủ Lớp 6 Toán 6 sách Kết nối tri thức Bài 1.55 trang 28 Toán 6 Kết nối tri thức: Số 2...

Bài 1.55 trang 28 Toán 6 Kết nối tri thức: Số 2 020 là số liền sau của số nào...

Giải bài 1.55 trang 28 Toán 6 tập 1 Sách Kết nối tri thức và cuộc sống – Bài tập cuối chương 1

Câu hỏi: a) Số 2 020 là số liền sau của số nào? Là số liền trước của số nào?

b) Cho số tự nhiên a khác 0. Số liền trước của số tự nhiên a là số nào? Số liền sau số tự nhiên a là số nào?

c) Trong các số tự nhiên, số nào không có số liền sau? Số nào không có số liền trước?

Giải: a) Số 2 020 là số liền sau của số 2 019

Quảng cáo

Số 2 020 là số liền trước của số 2 021

b) Số liền trước của số tự nhiên a là số a – 1. Số liền sau của số tự nhiên a là a + 1

c) Trong các số tự nhiên, không có số nào không có số liền sau. Số 0 không có số liền trước.