Trang chủ Lớp 6 Toán 6 sách Kết nối tri thức Bài 1.56 trang 28 Toán 6 Kết nối tri thức: Tìm tích,...

Bài 1.56 trang 28 Toán 6 Kết nối tri thức: Tìm tích, thương và số dư (nếu có):...

Giải bài 1.56 trang 28 Toán 6 tập 1 Sách Kết nối tri thức và cuộc sống – Bài tập cuối chương 1

Câu hỏi: Tìm tích, thương và số dư (nếu có):

a) 21 759 . 1 862

b) 3 789 : 231

c) 9 848 : 345

Quảng cáo

Giải: 

a) 21 759 . 1 862 = 40 515 258

b) 3 789 : 231 = 16 (dư 93)

c) 9 848 : 345 = 28 (dư 188)