Trang chủ Lớp 6 Toán 6 sách Kết nối tri thức Bài 1.58 trang 28 Toán 6 Kết nối tri thức: Khối 6...

Bài 1.58 trang 28 Toán 6 Kết nối tri thức: Khối 6 có 320 học sinh đi tham quan. Nhà trường cần thuê ít nhất bao nhiêu xe ô tô 45 chỗ ngồi để...

Giải bài 1.58 trang 28 Toán 6 tập 1 Sách Kết nối tri thức và cuộc sống – Bài tập cuối chương 1

Câu hỏi:  Khối 6 có 320 học sinh đi tham quan. Nhà trường cần thuê ít nhất bao nhiêu xe ô tô 45 chỗ ngồi để đủ chỗ cho tất cả học sinh?

Giải: Vì 320 : 45 = 7 (dư 5) nên xếp đủ 7 xe thì còn dư 5 học sinh, do đó cần thêm 1 xe để chở hết 5 học sinh đó.

Vậy cần tất cả: 7 + 1 = 8 (xe ô tô)