Trang chủ Lớp 6 Toán 6 sách Kết nối tri thức Bài 1.57 trang 28 Toán 6 Kết nối tri thức: Tính giá...

Bài 1.57 trang 28 Toán 6 Kết nối tri thức: Tính giá trị của biểu thức...

Giải bài 1.57 trang 28 Toán 6 tập 1 Sách Kết nối tri thức và cuộc sống – Bài tập cuối chương 1

Câu hỏi: Tính giá trị của biểu thức

21.[(1 245 + 987) : 23 – 15.12] + 21

Giải:

21.[(1 245 + 987) : 23 – 15.12] + 21

Quảng cáo

= 21.(2232 : 8 – 180) + 21

= 21.(279 – 180) + 21

= 21.99 + 21

= 2 100