Trả lời gợi ý Bài 18 trang 60 SGK GDCD lớp 7: Bài 18: Bộ máy nhà nước cấp cơ sở (xã phường thị...
a)     Bộ máy nhà nước cấp cơ sở (xã, phường, thị trấn) gồm có những cơ quan nào ?
Giải bài tập Bài 18 trang 62 SGK GDCD lớp 7: Bài 18: Bộ máy nhà nước cấp cơ sở (xã phường thị trấn)
a)Em hãy kể một số việc mà gia đình em đã làm với các cơ quan hành chính nhà nước ở xã (phường, thị trấn) của em.
Giải bài tập Bài 14 trang 46 GDCD lớp 7: Bài 14: Bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên
a)Trong Các biện pháp dưới đây, theo em, biện pháp nào góp phần bảo vệ mồi trường ?
Trả lời gợi ý Bài 15 trang 48 GDCD lớp 7: Bài 15: Bảo vệ di sản văn hóa
a)  Em hãy nhận xét đặc điểm và phân loại những bức ảnh trên.

Luyện tập

Bài tập 8 trang 152 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1,Tìm cạnh tương ứng với cạnh AC, góc tương ứng với...
Bài tập - Chủ đề 3: Tam giác - Tam giác bằng nhau - Bài tập 8 trang 152 Tài liệu dạy –...
Bài 10.14 trang 99 Toán 7 KNTT: Thùng một chiếc máy nông nghiệp có dạng hình lăng trụ đứng tứ giác như Hình 10.34
Giải bài 10.14 trang 99 SGK Toán lớp 7 tập 2 Kết nối tri thức với cuộc sống  -  Bài 37: Hình lăng trụ...
Bài 71 trang 141 Toán 7 tập 1, Tam giác ABC trên giấy kẻ ô vuông (h.151) là tam giác gì ? Vì sao...
Tam giác ABC trên giấy kẻ ô vuông (h.151) là tam giác gì ? Vì sao ?. Bài 71 trang 141 sgk toán 7...