Trả lời gợi ý Bài 18 trang 60 SGK GDCD lớp 7: Bài 18: Bộ máy nhà nước cấp cơ sở (xã phường thị...
a)     Bộ máy nhà nước cấp cơ sở (xã, phường, thị trấn) gồm có những cơ quan nào ?
Giải bài tập Bài 18 trang 62 SGK GDCD lớp 7: Bài 18: Bộ máy nhà nước cấp cơ sở (xã phường thị trấn)
a)Em hãy kể một số việc mà gia đình em đã làm với các cơ quan hành chính nhà nước ở xã (phường, thị trấn) của em.

Quảng cáo
Giải bài tập Bài 14 trang 46 GDCD lớp 7: Bài 14: Bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên
a)Trong Các biện pháp dưới đây, theo em, biện pháp nào góp phần bảo vệ mồi trường ?
Trả lời gợi ý Bài 15 trang 48 GDCD lớp 7: Bài 15: Bảo vệ di sản văn hóa
a)  Em hãy nhận xét đặc điểm và phân loại những bức ảnh trên.

Luyện tập

Luyện tập: Từ Hán Việt trang 70 Văn 7, Từ ghép Hán Việt có yếu tố phụ đứng trước, yếu tố chính đứng sau:...
Từ Hán Việt - Luyện tập: Từ Hán Việt trang 70 SGK Ngữ Văn 7. Từ ghép Hán Việt có yếu tố phụ đứng...
Thử tại bạn trang 118(2) Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 2, Ta đã biết trong một tam giác cân hai đường...
6. Tính chất ba đường cao trong tam giác - Thử tại bạn trang 118(2) Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 2....
Câu 84 trang 22 Sách bài tập Toán 7 tập 1: Chứng minh.
Chứng minh.. Câu 84 trang 22 Sách Bài Tập (SBT) Toán 7 tập 1 - Bài 8: Tính chất của dãy tỉ số bằng...