Trả lời gợi ý Bài 18 trang 60 SGK GDCD lớp 7: Bài 18: Bộ máy nhà nước cấp cơ sở (xã phường thị...
a)     Bộ máy nhà nước cấp cơ sở (xã, phường, thị trấn) gồm có những cơ quan nào ?
Giải bài tập Bài 18 trang 62 SGK GDCD lớp 7: Bài 18: Bộ máy nhà nước cấp cơ sở (xã phường thị trấn)
a)Em hãy kể một số việc mà gia đình em đã làm với các cơ quan hành chính nhà nước ở xã (phường, thị trấn) của em.
Quảng cáo


Giải bài tập Bài 14 trang 46 GDCD lớp 7: Bài 14: Bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên
a)Trong Các biện pháp dưới đây, theo em, biện pháp nào góp phần bảo vệ mồi trường ?
Trả lời gợi ý Bài 15 trang 48 GDCD lớp 7: Bài 15: Bảo vệ di sản văn hóa
a)  Em hãy nhận xét đặc điểm và phân loại những bức ảnh trên.

Luyện tập

Chứng minh và giải thích câu tục ngữ Uống nước nhớ nguồn, Qua quá trình lao động của nhân dân ta và trong hàng...
- Chứng minh và giải thích câu tục ngữ Uống nước nhớ nguồn. Qua quá trình lao động của nhân dân ta và...
Bài tập 6 trang 79 SBT Lịch Sử 7: Cuối cùng, sau chiến tranh Trịnh – Nguyễn, đất nước bị chia cắt
Cuối cùng, sau chiến tranh Trịnh - Nguyễn, đất nước bị chia cắt thành Đàng Trong - Đàng Ngoài, hình thành hai chính quyền...
Lý thuyết về đại lượng tỷ lệ thuận, 1. Công thức
1. Công thức. Lý thuyết về đại lượng tỷ lệ thuận - Đại lượng tỷ lệ thuận ...