Trả lời gợi ý Bài 18 trang 60 SGK GDCD lớp 7: Bài 18: Bộ máy nhà nước cấp cơ sở (xã phường thị...
a)     Bộ máy nhà nước cấp cơ sở (xã, phường, thị trấn) gồm có những cơ quan nào ?
Giải bài tập Bài 18 trang 62 SGK GDCD lớp 7: Bài 18: Bộ máy nhà nước cấp cơ sở (xã phường thị trấn)
a)Em hãy kể một số việc mà gia đình em đã làm với các cơ quan hành chính nhà nước ở xã (phường, thị trấn) của em.

Quảng cáo
Giải bài tập Bài 14 trang 46 GDCD lớp 7: Bài 14: Bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên
a)Trong Các biện pháp dưới đây, theo em, biện pháp nào góp phần bảo vệ mồi trường ?
Trả lời gợi ý Bài 15 trang 48 GDCD lớp 7: Bài 15: Bảo vệ di sản văn hóa
a)  Em hãy nhận xét đặc điểm và phân loại những bức ảnh trên.

Luyện tập

Bài 1 trang 76 sách Địa 7, Bài 1. Trình bày sự thay đổi của thảm thực vật theo độ cao, theo hướng sườn...
Môi trường vùng núi - Bài 1 trang 76 sgk địa lí 7. Bài 1. Trình bày sự thay đổi của thảm thực vật...
Bài 1 trang 90 sgk Toán 7 tập 2, Cho điểm M và hai đường thẳng a, b không song song với nhau (h.59)
Cho điểm M và hai đường thẳng a, b không song song với nhau (h.59). Bài 1 trang 90 sgk toán 7 tập 2...
Bài tập 36 trang 98 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 2, Cho tam giác ABC vuông tại A, BD là phân...
Luyện tập - Chủ đề 5 : Quan hệ giữa các yếu tố trong tam giác - Bài tập 36 trang 98 Tài liệu...