Trả lời gợi ý Bài 18 trang 60 SGK GDCD lớp 7: Bài 18: Bộ máy nhà nước cấp cơ sở (xã phường thị...
a)     Bộ máy nhà nước cấp cơ sở (xã, phường, thị trấn) gồm có những cơ quan nào ?
Giải bài tập Bài 18 trang 62 SGK GDCD lớp 7: Bài 18: Bộ máy nhà nước cấp cơ sở (xã phường thị trấn)
a)Em hãy kể một số việc mà gia đình em đã làm với các cơ quan hành chính nhà nước ở xã (phường, thị trấn) của em.

Quảng cáo
Giải bài tập Bài 14 trang 46 GDCD lớp 7: Bài 14: Bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên
a)Trong Các biện pháp dưới đây, theo em, biện pháp nào góp phần bảo vệ mồi trường ?
Trả lời gợi ý Bài 15 trang 48 GDCD lớp 7: Bài 15: Bảo vệ di sản văn hóa
a)  Em hãy nhận xét đặc điểm và phân loại những bức ảnh trên.

Luyện tập

Bài 54 trang 30 Toán 7 tập 1, Tìm hai số x va y, biết
Tìm hai số x va y, biết. Bài 54 trang 30 sgk toán 7 tập 1 - Tính chất của dãy tỉ số bằng...
Hoạt động 6 trang 71 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 2, Một người đi taxi phải trả 15000 đồng cho 1...
3. Đa thức một biến - Hoạt động 6 trang 71 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 2. Giải bài tập Một...
Câu 2.1, 2.1, 2.3 trang 7, 8 Sách Bài Tập SBT Toán lớp 7 tập 1: Hãy chọn đáp án đúng.
Hãy chọn đáp án đúng.. Câu 2.1, 2.1, 2.3 trang 7, 8 Sách Bài Tập SBT Toán lớp 7 tập 1 - Bài 2:...