Trả lời gợi ý Bài 18 trang 60 SGK GDCD lớp 7: Bài 18: Bộ máy nhà nước cấp cơ sở (xã phường thị...
a)     Bộ máy nhà nước cấp cơ sở (xã, phường, thị trấn) gồm có những cơ quan nào ?
Giải bài tập Bài 18 trang 62 SGK GDCD lớp 7: Bài 18: Bộ máy nhà nước cấp cơ sở (xã phường thị trấn)
a)Em hãy kể một số việc mà gia đình em đã làm với các cơ quan hành chính nhà nước ở xã (phường, thị trấn) của em.

Quảng cáo
Giải bài tập Bài 14 trang 46 GDCD lớp 7: Bài 14: Bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên
a)Trong Các biện pháp dưới đây, theo em, biện pháp nào góp phần bảo vệ mồi trường ?
Trả lời gợi ý Bài 15 trang 48 GDCD lớp 7: Bài 15: Bảo vệ di sản văn hóa
a)  Em hãy nhận xét đặc điểm và phân loại những bức ảnh trên.

Luyện tập

Hoạt động 6 trang 59 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí 7 :  
Hoạt động 6 trang 59 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí 7 . Trong đèn pin (hình H8.9), chóa đèn lắp quanh bóng...
Bài tập 8 trang 55 VBT sử 7: Trận Tốt Động – Chúc Động
Bài tập 8 trang 55 vở bài tập lịch sử 7. Trận Tốt Động - Chúc Động. Bài 19: Cuộc khởi nghĩa Lam Sơn...
Bài 14.10 trang 33 SBT Lý 7: Để tránh được hiện tượng có tiếng vang trong phòng
Để tránh được hiện tượng có tiếng vang trong phòng, thì phải phải có kích thước nào sau đây?. Bài 14.10 trang 33 Sách...