Trả lời gợi ý Bài 18 trang 60 SGK GDCD lớp 7: Bài 18: Bộ máy nhà nước cấp...
a)     Bộ máy nhà nước cấp cơ sở (xã, phường, thị trấn) gồm có những cơ quan nào ?
Giải bài tập Bài 18 trang 62 SGK GDCD lớp 7: Bài 18: Bộ máy nhà nước cấp cơ...
a)Em hãy kể một số việc mà gia đình em đã làm với các cơ quan hành chính nhà nước ở xã (phường, thị trấn) của em.
Trả lời gợi ý Bài 17 trang 56 GDCD lớp 7: Bài 17: Nhà nước Cộng hòa xã hội...
a)   Bộ máy nhà nước được phân chia thành mấy cấp ? Tên gọi của từng cấp ?
Trả lời gợi ý Bài 17 trang 58 SGK GDCD lớp 7: Bài 17: Nhà nước Cộng hòa xã...
a)   Bộ máy nhà nước ta gồm những loại cơ quan nào ?
Giải bài tập Bài 16 trang 53 SGK GDCD lớp 7: Bài 16: Quyền tự do tín ngưỡng và...
a) Theo em, người có đạo có phải là người có tín ngưỡng không ?
Giải bài tập Bài 14 trang 46 GDCD lớp 7: Bài 14: Bảo vệ môi trường và tài nguyên...
a)Trong Các biện pháp dưới đây, theo em, biện pháp nào góp phần bảo vệ mồi trường ?
Trả lời gợi ý Bài 15 trang 48 GDCD lớp 7: Bài 15: Bảo vệ di sản văn hóa
a)  Em hãy nhận xét đặc điểm và phân loại những bức ảnh trên.

Luyện tập

Bài 2 trang 155 sgk sách Địa 7, Bài 2. Dựa vào hình 51.1 và 51.2, giải thích vì sao càng đi về phía...
Thiên nhiên châu Âu - Bài 2 trang 155 sgk địa lí 7. Bài 2. Dựa vào hình 51.1 và 51.2, giải thích vì...
Vai trò của giống trong chăn nuôi. điều kiện để công nhận là một giống vật nuôi
Ôn tập Phần III - Chăn nuôi - Câu 1 trang 129 SGK Công Nghệ 7 . Vai trò của giống trong chăn nuôi....
Câu 7 trang 78 Sách bài tập (SBT) Địa 7: Dân số tăng nhanh là do
Dân số tăng nhanh là do. Câu 7 trang 78 Sách bài tập (SBT) Địa lí 7 - Đề kiểm tra học kì 1...