Trả lời gợi ý Bài 18 trang 60 SGK GDCD lớp 7: Bài 18: Bộ máy nhà nước cấp cơ sở (xã phường thị...
a)     Bộ máy nhà nước cấp cơ sở (xã, phường, thị trấn) gồm có những cơ quan nào ?
Giải bài tập Bài 18 trang 62 SGK GDCD lớp 7: Bài 18: Bộ máy nhà nước cấp cơ sở (xã phường thị trấn)
a)Em hãy kể một số việc mà gia đình em đã làm với các cơ quan hành chính nhà nước ở xã (phường, thị trấn) của em.

Quảng cáo
Giải bài tập Bài 14 trang 46 GDCD lớp 7: Bài 14: Bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên
a)Trong Các biện pháp dưới đây, theo em, biện pháp nào góp phần bảo vệ mồi trường ?
Trả lời gợi ý Bài 15 trang 48 GDCD lớp 7: Bài 15: Bảo vệ di sản văn hóa
a)  Em hãy nhận xét đặc điểm và phân loại những bức ảnh trên.

Luyện tập

Bài C5 trang 41 sgk môn Lý 7, Trong nhiều phòng hòa nhạc, phòng chiếu bóng
Phản xạ âm - tiếng vang - Bài C5 trang 41 sgk vật lí 7. Trong nhiều phòng hòa nhạc, phòng chiếu bóng... ...
Bài 12 trang 12 sgk Toán 7 tập 1, Mỗi câu có nhiều đáp án, chẳng hạn:
Mỗi câu có nhiều đáp án, chẳng hạn. Bài 12 trang 12 sgk toán 7 tập 1 - Nhân chia số hữu tỉ ...
Bài tập 4 trang 67 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1, Các giá trị tương ứng của hai đại lượng tỉ...
Bài tập - Chủ đề 4: Tỉ lệ thuận - Bài tập 4 trang 67 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập...