Trang chủ Lớp 7 GDCD 7 - Kết nối tri thức Lý thuyết Bài 1: Tự hào về truyền thống quê hương GDCD...

Lý thuyết Bài 1: Tự hào về truyền thống quê hương GDCD 7 Kết nối tri thức với cuộc sống: Chúng ta cần tìm hiểu và tự hào về truyền thống tốt đẹp của quê hương...

Hướng dẫn giải lý thuyết Bài 1: Tự hào về truyền thống quê hương Giáo dục công dân (GDCD) lớp 7 Kết nối tri thức với cuộc sống. Tự hào về truyền thống của quê hương là sự tự hào, tự tin, hãnh diện về những giá trị mà người dân ở quê hương đã sáng tạo ra và được lưu truyền từ thế hệ này sang thế...

1. Khái niệm và một số truyền thống của quê hương.

- Tự hào về truyền thống của quê hương là sự tự hào, tự tin, hãnh diện về những giá trị mà người dân ở quê hương đã sáng tạo ra và được lưu truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác.

- Mỗi vùng miền, địa phương trên đất nước Việt Nam đều có những truyền thống tốt đẹp về ẩm thực, lễ hội, nghệ thuật, trang phục, tinh thần yêu nước, chống giặc ngoại xâm,…

Advertisements (Quảng cáo)

2. Giữ gìn và phát huy truyền thống của quê hương.

- Chúng ta cần tìm hiểu và tự hào về truyền thống tốt đẹp của quê hương, từ đó có những việc làm phù hợp để giữ gìn và phát huy truyền thống đó như: tôn trọng sự đa dạng văn hóa vùng miền; kính trọng và biết ơn những người có công với quê hương, đất nước; tham gia các hoạt động đền ơn đáp nghĩa; tham gia các hoạt động sinh hoạt văn hóa của quê hương;….

- Cần phê phán, ngăn chặn những việc làm gây tổn hại đến những truyền thống tốt đẹp của quê hương.