Trang chủ Bài học Bài 6: Ứng phó với tâm lý căng thẳng (KNTT)

Bài 6: Ứng phó với tâm lý căng thẳng (KNTT)

Hướng dẫn giải, trả lời 11 câu hỏi, bài tập thuộc Bài 6: Ứng phó với tâm lý căng thẳng (KNTT). Bài tập bạn đang xem thuộc môn học: GDCD 7 - Kết nối tri thức


Lý thuyết Bài 6: Ứng phó với tâm lí căng thẳng GDCD 7 Kết nối tri thức với cuộc sống: Khái niệm. Căng thẳng...
Hướng dẫn trả lời lý thuyết Bài 6: Ứng phó với tâm lí căng thẳng Giáo dục công dân (GDCD) lớp 7 Kết...
Bài 6. Ứng phó với tâm lý căng thẳng - KNTT: Em hãy chia sẻ một lần em bị căng thẳng. Khi đó, em...
Phân tích và giải bài 6. Ứng phó với tâm lí căng thẳng - KNTT. Em hãy chia sẻ một lần em bị...
Em hãy viết lại những tình huống thường gây căng thẳng cho bản thân, từ đó tìm ra nguyên nhân, lập kế hoạch phòng...
Hướng dẫn làm bài vận dụng 1 trang 37 SGK Giáo dục công dân (GDCD) lớp 7 Kết nối tri thức: Bài 6...
Đọc trường hợp dưới đây và trả lời câu hỏi: a) Gần đến kì kiểm tra, N thấy quá nhiều bài tập mà không...
Hướng dẫn làm bài luyện tập 4 trang 37 SGK Giáo dục công dân (GDCD) lớp 7 Kết nối tri thức: Bài 6...
Hãy viết lại những suy nghĩ, lời nói tiêu cực sau đây thành những suy nghĩ, lời nói tích cực: a) Mình không thể...
Hướng dẫn làm bài luyện tập 2 trang 36 SGK Giáo dục công dân (GDCD) lớp 7 Kết nối tri thức: Bài 6...
Em cùng các bạn chơi trò chơi “Tiếp sức” kể về những tình huống gây căng thẳng cho học sinh trong cuộc sống
Hướng dẫn làm bài luyện tập 1 trang 36 SGK Giáo dục công dân (GDCD) lớp 7 Kết nối tri thức: Bài 6...
Em hãy đọc những trường hợp dưới đây và trả lời câu hỏi: Cách ứng phó của các bạn trong từng tình huống căng...
Trả lời câu hỏi khám phá 4 trang 34, 35 SGK Giáo dục công dân (GDCD) lớp 7 Kết nối tri thức: Bài...
Em hãy đọc các tình huống dưới đây và trả lời câu hỏi: Em hãy nêu nguyên nhân gây ra tâm lí căng thẳng...
Trả lời câu hỏi khám phá 3 trang 34, 35 SGK Giáo dục công dân (GDCD) lớp 7 Kết nối tri thức: Bài...
Em hãy quan sát các bức tranh dưới đây, nhớ lại những trải nghiệm của bản thân và trả lời câu hỏi
Trả lời câu hỏi khám phá 2 trang 32, 33 SGK Giáo dục công dân (GDCD) lớp 7 Kết nối tri thức: Bài...
Em hãy quan sát các tranh dưới dây và trả lời câu hỏi: Em hãy nêu những tình huống gây căng thẳng cho các...
Trả lời câu hỏi khám phá 1 trang 31 SGK Giáo dục công dân (GDCD) lớp 7 Kết nối tri thức: Bài 6...