Trang chủ Bài học Bài 4: Giữ chữ tín(KNTT)

Bài 4: Giữ chữ tín(KNTT)

Hướng dẫn giải, trả lời 11 câu hỏi, bài tập thuộc Bài 4: Giữ chữ tín(KNTT). Bài tập bạn đang xem thuộc môn học: GDCD 7 - Kết nối tri thức


Lý thuyết Bài 4: Giữ chữ tín GDCD 7 Kết nối tri thức với cuộc sống: Khái niệm. Chữ tín là niềm tin của...
Hướng dẫn giải lý thuyết Bài 4: Giữ chữ tín Giáo dục công dân (GDCD) lớp 7 Kết nối tri thức với cuộc...
Bài 4. Giữ chữ tín: Trong cuộc sống, có khi nào em cam kết hoặc người khác cam kết với em một điều gì...
Lời Giải bài 4. Giữ chữ tínKNTT. Trong cuộc sống, có khi nào em cam kết hoặc người khác cam kết với em...
Cùng các bạn trong nhóm xây dựng và biểu diễn một tiểu phẩm về chủ đề "Giữ chữ tín trong học sinh” (Ví dụ:...
Hướng dẫn làm bài vận dụng 2 trang 23 SGK Giáo dục công dân (GDCD) lớp 7 Kết nối tri thức: Bài 4...
Viết một đoạn văn bày tỏ suy nghĩ của em về lời khuyên:” Hãy tiết kiệm lời hứa”
Hướng dẫn làm bài vận dụng 1 trang 23 SGK Giáo dục công dân (GDCD) lớp 7 Kết nối tri thức: Bài 4...
Em hãy đưa ra lời khuyên cho bạn trong các tình huống sau: Ngày thứ Bảy, Y giúp mẹ bán rau. Có khách đến...
Trả lời câu hỏi luyện tập 4 trang 23 SGK Giáo dục công dân (GDCD) lớp 7 Kết nối tri thức: Bài 4...
Trong các trường hợp dưới đây, hành vi nào thể hiện giữ chữ tín, hành vi nào thể hiện không giữ chữ tín? Vì...
Trả lời câu hỏi luyện tập 3 trang 22 SGK Giáo dục công dân (GDCD) lớp 7 Kết nối tri thức: Bài 4...
Em đồng hay không đồng tình với ý kiến nào dưới đây? Vì sao? a) Giữ chữ tín là coi trọng niềm tin của...
Trả lời câu hỏi luyện tập 2 trang 22 SGK Giáo dục công dân (GDCD) lớp 7 Kết nối tri thức: Bài 4...
Em hãy cùng các bạn chơi trò chơi “Ai nhanh hơn?”: Tìm những câu ca dao, tục ngữ nói về việc giữ chữ tín....
Trả lời câu hỏi luyện tập 1 trang 22 SGK Giáo dục công dân (GDCD) lớp 7 Kết nối tri thức: Bài 4...
Em hãy đọc các trường hợp dưới đây và trả lời câu hỏi: a) Việc giữ chữ tín đã đem lại điều gì cho...
Trả lời câu hỏi khám phá trang 21 SGK Giáo dục công dân (GDCD) lớp 7 Kết nối tri thức: Bài 4 Giữ...
Em hãy quan sát bức tranh dưới đây và trả lời câu hỏi: Nêu các biểu hiện của giữ chữ tín và không giữ...
Trả lời câu hỏi khám phá trang 20 SGK Giáo dục công dân (GDCD) lớp 7 Kết nối tri thức: Bài 4 Giữ...