Trang chủ Bài học Bài 3: Học tập tự giác, tích cực (KNTT)

Bài 3: Học tập tự giác, tích cực (KNTT)

Hướng dẫn giải, trả lời 9 câu hỏi, bài tập thuộc Bài 3: Học tập tự giác, tích cực (KNTT). Bài tập bạn đang xem thuộc môn học: GDCD 7 - Kết nối tri thức


Lý thuyết Bài 3: Học tập tự giác, tích cực GDCD 7 Kết nối tri thức với cuộc sống: Khái niệm. Học tập tự...
Gợi ý giải lý thuyết Bài 3: Học tập tự giác, tích cực Giáo dục công dân (GDCD) lớp 7 Kết nối tri...
Bài 3. Học tập tự giác, tích cực: Em hãy cùng các bạn nghe/hát bài "Hổng dám đâu" và cho biết bạn nhỏ trong...
Hướng dẫn giải bài 3. Học tập tự giác, tích cựcKNTT. Em hãy cùng các bạn nghe/hát bài "Hổng dám đâu” và cho...
Em hãy xác định một biểu hiện chưa tự giác, tích cực trong học tập của bản thân Lập kế hoạch khắc phục điểm...
Hướng dẫn làm bài vận dụng 2 trang 17 SGK Giáo dục công dân (GDCD) lớp 7 Kết nối tri thức: Bài 3...
Em hãy viết về một tấm gương học tập tự giác, tích cực mà em biết. Em học tập được điều gì từ tấm...
Hướng dẫn làm bài vận dụng 1 trang 17 SGK Giáo dục công dân (GDCD) lớp 7 Kết nối tri thức: Bài 3...
Xử lý tình huống: a) Tuy có rất nhiều bài tập cần hoàn thành nhưng M vẫn muốn đi dự sinh nhật của bạn...
Trả lời câu hỏi luyện tập 3 trang 17 SGK Giáo dục công dân (GDCD) lớp 7 Kết nối tri thức: Bài 3...
Bạn nào dưới đây đã học tập tự giác, tích cực? Vì sao? a) Q thường nhờ các bạn học giỏi trong lớp làm...
Trả lời câu hỏi luyện tập 2 trang 17 SGK Giáo dục công dân (GDCD) lớp 7 Kết nối tri thức: Bài 3...
Em đồng tình hay không đồng tình với ý kiến nào dưới đây? Vì sao? a) Luôn chủ động thực hiện nhiệm vụ học...
Trả lời câu hỏi luyện tập 1 trang 16 SGK Giáo dục công dân (GDCD) lớp 7 Kết nối tri thức: Bài 3...
Việc tự giác, tích cực học tập đã đem lại điều gì cho Tuấn và Yến? Em hãy cho biết ý nghĩa của học...
Trả lời câu hỏi trang 16 SGK Giáo dục công dân (GDCD) lớp 7 Kết nối tri thức: Bài 3 Học tập tự...
Em hãy đọc câu truyện, quan sát các bức tranh dưới đây và trả lời câu hỏI: Bác Hồ đã tự học ngoại ngữ...
Trả lời câu hỏi khám phá trang 15 SGK Giáo dục công dân (GDCD) lớp 7 Kết nối tri thức: Bài 3 Học...