Trang chủ Lớp 7 Ngữ văn lớp 7 Luyện tập: Đặc điểm của văn bản nghị luận trang 20 Văn...

Luyện tập: Đặc điểm của văn bản nghị luận trang 20 Văn 7, Bài Cần tạo thói quen tốt trong đời sống xã hội có luận điểm chính ở ngay...

Đặc điểm của văn nghị luận – Luyện tập: Đặc điểm của văn bản nghị luận trang 20 SGK Ngữ văn 7. Bài Cần tạo thói quen tốt trong đời sống xã hội có luận điểm chính ở ngay đầu bài.

Bài Cần tạo thói quen tốt trong đời sống xã hội có luận điểm chính ở ngay đầu bài.  Để giải quyết sáng rõ và có giá trị thực tế điều này tác giả đã đưa ra những luận cứ chủ yếu ở phần thân hài với rât nhiều các hiểu hiện khác nhau, cách lập luận có:

Quảng cáo

Mở bài: giới thiệu ngắn hơn thói quen tốt và xấu.

Thân bài: đưa ra những dẫn chứng về thói xấu với thái độ phê phán.

Kết bài: Đề ra hướng có thói quen tốt.

Tất cả những điều irên đà lạo cho bài viết ngắn gọn, giản dị, có sức thuyết phục.

Quảng cáo