Trang chủ Lớp 7 Ngữ văn lớp 7 Soạn bài: Đặc điểm của văn nghị luận trang 18 SGK Ngữ...

Soạn bài: Đặc điểm của văn nghị luận trang 18 SGK Ngữ văn 7 – Ngữ văn lớp 7...

Văn nghị luận – Soạn bài: Đặc điểm của văn nghị luận trang 18 SGK Ngữ văn 7. Luận điểm này thống nhất các đoạn văn thành một khối. Nói cách khác các đoạn văn về nội dung cũng như hình thức phải làm cho luận điểm được sáng rõ.

 LUẬN ĐIỂM, LUẬN CỨ VÀ LẬP LUẬN

1. Luận điểm

– Luận điểm chính của hài viết Chống nạn thất học (Bài 18).

–  Nó được nêu ra dưới dạng  một quan điểm và cụ thể háa thành những câu vàn khẳng định:

+ Một trong những việc phải thực hiện cấp tốc lúc này là nâng cao dân trí.

+ Mọi người Việt Nam phải hiểu biết quyền lợi (…) biết viết chữ quốc ngữ.

– Luận điểm này thống nhất các đoạn văn thành một khối. Nói cách khác các đoạn văn về nội dung cũng như hình thức phải làm cho luận điểm được sáng rõ.

– Luận điểm muốn được thuyết phục thì phải:

+ Đúng đắn, chân thực.

+ Đáp ứng nhu cầu thực tố.

2. Luận cứ

Những luận cứ trong hài Chống nạn thất học.

– Những người đã biết chữ hãy dạy cho những người chưa biết chữ (…) giúp đồng  hào thất học.

– Những người chưa biết chữ hãy gắng sức (…) người làm của mình.

Quảng cáo

– Phụ nữ lại cần phải học (…) ứng xử?

Những luận cứ này là lí lẽ và dẫn chứng làm nổi rõ luận điểm ở  trên. Nó là cơ sở có sức thuyết phục cho luận điểm.

3. Lập luận

– Lập luận trong hài Chống nạn thất học rất rõ ràng chặt chẽ, hợp lí, làm ta hiểu trọn vẹn luận điểm.

Đoạn văn 1: Pháp với chính sách ngu dân dùng để lừa dối, bóc lột đồng hào ta.

Đoạn văn 2: 95%( dân số thất học nghĩa là hầu hết mù chữ. Như thế thì không thể xây đất nước tiến hộ.

Đoạn văn 3,4: Neê luận điểm bằng hai câu (ở hai đoạn văn).

Đoạn 5:  Công việc của người đã biết chữ.

Đoạn 6:  – in đấu của người chưa biết chữ.

Đoạn 7: Phụ nữ càng cố gắng để đuổi kịp nam giới.

– Những luận cứ bao gồm cả lí lẽ lẫn dẫn chứng được sắp xếp theo thứ tự:

+ Trước đây và hôm nay.

+ Công việc của người

• Đã biết chữ

• Chưa biết chữ

• Phụ nữ.

Tất cả đã lạo nên hộ thống vừa làm rõ cái ý: Tại sao lại chống nạn thất học. Và chống nạn thất học bằng cách nào?

Quảng cáo