Trang chủ Lớp 7 Ngữ văn lớp 7 Luyện tập: Những câu hát châm biếm trang 53 SGK Ngữ văn...

Luyện tập: Những câu hát châm biếm trang 53 SGK Ngữ văn 7, Những câu hát châm biếm nói trên có điểm gì giống truyện cười dân gian?...

Những câu hát châm biếm – Luyện tập: Những câu hát châm biếm trang 53 SGK Ngữ văn 7. Những câu hát châm biếm nói trên có điểm gì giống truyện cười dân gian?

1. Nhận xét về sự giống nhau của 4 bài ca dao, em đồng ý với ý kiến nào?

Quảng cáo

Nhận xét về sự giông nhau của bốn bài ca dao, trong các ý kiến đã nêu, em đồng ý với ý kiến sau:

a) Cả bốn bài đều có nội dung và nghệ thuật châm biếm.

2. Những câu hát châm biếm nói trên có điểm gì giống truyện cười dân gian?

Những câu hát châm biếm nói trên và truyện cười dân gian đều giống nhau ở chỗ: lấy thói hư tật xấu của người đời để chê cười, châm biếm, dùng tiếng cười như một thứ vũ khí để xây dựng cho xã hội, con người ngày càng tốt đẹp hơn lên

Quảng cáo