Trang chủ Lớp 7 Ngữ văn lớp 7 Luyện tập: Tục ngữ về thiên nhiên và lao động sản xuất...

Luyện tập: Tục ngữ về thiên nhiên và lao động sản xuất trang 5 SGK Văn 7, Sưu tầm thêm một số câu tục ngữ có nội dung phản ánh kinh...

Tục ngữ về thiên nhiên và lao động sản xuất – Luyện tập: Tục ngữ về thiên nhiên và lao động sản xuất trang 5 SGK Ngữ văn 7. Sưu tầm thêm một số câu tục ngữ có nội dung phản ánh kinh nghiệm của nhân dân ta về các hiện tượng mưa, nắng, bão, lụt.

Sưu tầm thêm một số câu tục ngữ có nội dung phản ánh kinh nghiệm của nhân dân ta về các hiện tượng mưa, nắng, bão, lụt.

* Cơn đằng đông vừa trông vừa chạy.

Quảng cáo

Cơn đằng tây vừa cày vừa ăn

* Ếch kêu uôm uôm, ao chuôm đầy nước.

* Gió nam đưa xuân sang hè.

* Vùng mây thì gió, đỏ mây thì mưa.

* Trăng quần đại hạn, trăng tán thì mưa.

Quảng cáo