Trang chủ Lớp 7 Ngữ văn lớp 7 Văn bản báo cáo trang 133 SGK Ngữ văn 7, Mục đích...

Văn bản báo cáo trang 133 SGK Ngữ văn 7, Mục đích của việc viết báo cáo là trình bày nội dung tình hình, sự việc và các kết quả đạt...

Văn bản báo cáo – Văn bản báo cáo trang 133 SGK Ngữ văn 7. Mục đích của việc viết báo cáo là trình bày nội dung tình hình, sự việc và các kết quả đạt được của một cá nhân hay một tập thể.

ĐẶC ĐIỂM CỦA VĂN BẢN BÁO CÁO

1. Đọc các văn bản

2. Trả lời câu hỏi

a) Mục đích của việc viết báo cáo là trình bày nội dung tình hình, sự việc và các kết quả đạt được của một cá nhân hay một tập thể.

b) Những yêu cầu về hình thức và nội dung của Báo cáo (xem Ghi nhớ trang 136, SGK).

c) Học sinh tự liên hệ với bản thân và trình bày cụ thể lần viết báo cáo của mình (nếu có).

3. Những tình huống viết Báo cáo:

Chỉ có tình huống b là phải viết Báo cáo. Thông thường ban cán sự sắp xếp viết báo cáo gửi cô giáo chủ nhiệm, để từ đây, cô báo cáo lên Ban Giám hiệu của trường để trường biết tình hình học tập, sinh hoạt và công tác của lớp trong hai tháng cuối năm.

Quảng cáo

CÁCH LÀM VĂN BẢN BÁO CÁO

1. Tìm hiểu cách làm văn bản báo cáo

a) ở hai văn hản trên thì thứ tự trình bày, cách thức trình bày rất giống nhau (xem mục 2 Dàn mục một văn bản báo cáo – SGK trang 135).

– Nội dung cụ thể của hai văn bản khác nhau (về kết quả):

+ Hoạt động chào mừng Ngày 20 – 11

+ Quyên góp ủng hộ các bạn học sinh vùng lũ lụt.

b) Cách làm văn bản báo cáo đọc (Ghi nhớ – SGK trang 136)

2. Dàn mục một văn bản báo cáo.

Lưu ý mẫu văn hản khá cố định. Tuy nhiên, cũng cần thấy rằng không nhất thiết phải trình bày đầy đủ như trên.

Văn bản phải chú ý: Báo cáo của ai? Với ai? về việc gì? Kết quả như thế nào?

Quảng cáo