Trang chủ Lớp 7 Ngữ văn lớp 7 Ôn tập phần văn trang 127 SGK Văn 7, Học thuộc những...

Ôn tập phần văn trang 127 SGK Văn 7, Học thuộc những bài chính. Sau khi thuộc hãy ghi lại vắn tắt giá trị nội dung nghệ thuật của bài đó....

Văn bản đề nghị – Ôn tập phần văn trang 127 SGK Ngữ văn 7. Học thuộc những bài chính. Sau khi thuộc hãy ghi lại vắn tắt giá trị nội dung nghệ thuật của bài đó. Bổ sung thêm từ bài giảng của thầy cô cho chính xác và đầy đủ.

1. Học sinh có thể đọc qua một lần ở Mục lục sách giáo khoa sau đó:

– Tự ghi theo trí nhớ.

– Kiểm tra lại theo sách.

2. Tự nhớ lại những định nghĩa.

– Đọc lại và ghi vắn tắt từ sách giáo khoa các định nghĩa.

Quảng cáo

– Ghi vào tập các định nghĩa theo thứ tự.

3. Xem lại những bài học về ca dao, dân ca.

Học thuộc những bài chính. Sau khi thuộc hãy ghi lại vắn tắt giá trị nội dung nghệ thuật của bài đó. Bổ sung thêm từ bài giảng của thầy cô cho chính xác và đầy đủ.

4. Tự trả lời

5. Ghi lại tổng quát những giá trị của mỗi bài. Sau đó nhận xét chung.

– Thuộc lòng các bài thơ như SGK yêu cầu.

6. Tổng kết theo mẫu (hãy đùng các bài đã học để chỉ ra những giá trị cụ thể của nội dung và nghệ thuật).

– Những câu (7), (8), (9) Các em có thể viết ra giấy và sửa chữa trước lúc chép vào tập vở

Quảng cáo