Trang chủ Lớp 7 Ngữ văn lớp 7 Văn bản đề nghị trang 124 SGK Ngữ văn 7, Viết Đơn...

Văn bản đề nghị trang 124 SGK Ngữ văn 7, Viết Đơn và viết Đề nghị đều đề bạt nguyện vọng của cá nhân hay tập thể lên một cá nhân...

Văn bản đề nghị – Văn bản đề nghị trang 124 SGK Ngữ văn 7. Viết Đơn và viết Đề nghị đều đề bạt nguyện vọng của cá nhân hay tập thể lên một cá nhân hay tổ chức có thẩm quyền để được giải quyết.

ĐẶC ĐIỂM CỦA VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ

1. Đọc các văn bản

2. Trả lời câu hỏi

a) Viết giấy đồ nghị nhằm mục đích nêu lên ý kiến của mình cho các nơi có thẩm quyền để thỏa mãn một nhu cầu, một quyền lợi chính đáng của cá nhân hay tập thể

b) Giấy đề nghị có những yêu cầu :

– Nội dung: Ai đề nghị? Đề nghị ai? Đề nghị điều gì?

– Hình thức: + Trình bày trang trọng, ngắn gọn, sáng sủa.

+ Theo một số mục quy định sẵn.

c) Một số tình huống:

– Đề nghị giáo viên chủ nhiệm cho phép dùng tiền của lớp mua trái bóng cho đội hóng của lớp.

– Đồ nghị đanh sách các học sinh được khen thưởng cuối học kì một vừa qua.

– Đề nghị chấm lại bài kiểm tra học kì một môn Toán.

3. Trong các tình huống sau đây, tình huống phải viết Giấy đề nghị.

a) Đề nghị nhà trường tổ chức cho lớp đi xem phim.

Quảng cáo

c) Đề nghị cho lớp sinh hoạt để trao đổi môn Toán cho kì kiểm tra học kì sắp tới

CÁCH LÀM VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ

1. Tìm hiểu cách làm văn Bản đề nghị

a) Trình bày theo một quy định có sẵn.

– Nhất thiết phải có xác định trả lời một số câu hỏi:

+ Đề nghị ai?

+ Ai đề nghị?

– Đề nghị nội dung gì?

– Đề nghị để làm gì?

b) Cách làm văn bản đề nghị (xem phần (2) và mục Ghi nhớ trang 126, SGK).

LUYỆN TẬP

1. Viết Đơn và viết Đề nghị đều đề bạt nguyện vọng của cá nhân hay tập thể lên một cá nhân hay tổ chức có thẩm quyền để được giải quyết.

Tuy nhiên, theo hai tình huống trên ta thấy có chút ít sự khác nhau.

Đơn chỉ cần trình bày lí do để đạt nguyện vọng.

Đề nghị không chỉ trình bày lí do mà có thể cần phải cắt nghĩa, nói rõ lí do ấy cho người tiếp nhận hiểu sự đúng vai trò giải quyết.

2. Lỗi trong văn bản Đề nghị có thể là viết dài dòng, luộm thuộm, không theo mẫu quy định.

Quảng cáo