Hội đồng nhân dân và ưỷ ban nhân dân xã Thạch Trung đã thực hiện những nhiệm vụ thế nào để xây dựng và...
Hội đồng nhân dân và ưỷ ban nhân dân xã Thạch Trung đã thực hiện những nhiệm vụ thế nào để xây dựng và phát triển xã mình?
Nhân dân thôn Văn Tứ Tây đã thực hiện quyền tự do tôn giáo như thế nào? Điều đó có lợi gì cho giáo...
Nhân dân thôn Văn Tứ Tây đã thực hiện quyền tự do tôn giáo như thế nào? Điều đó có lợi gì cho giáo dân ?
Cồng chiêng Tây Nguyên có tầm quan trọng như thế nào đối với đồng bào Tây Nguyên ? Cồng chiêng Tây Nguyên có nguồn...
Cồng chiêng Tây Nguyên có tầm quan trọng như thế nào đối với đồng bào Tây Nguyên ?
Câu chuyện trên cho thấy những ai là người có ý thức bảo vệ môi trường ? Ý thức ấy được thể hiện như...
Câu chuyện trên cho thấy những ai là người có ý thức bảo vệ môi trường ? Ý thức ấy được thể hiện như thế nào ?

Quảng cáo

Luyện tập

Câu 23 trang 140 SBT Toán 7 tập 1: Tính các góc còn lại của mỗi tam giác.
Tính các góc còn lại của mỗi tam giác.. Câu 23 trang 140 Sách Bài Tập (SBT) Toán lớp 7 tập 1 - Bài...
Tổng hợp từ vựng 7 (Vocabulary) – Tất cả các Unit Anh 7 thí điểm, TỔNG HỢP TỪ VỰNG TIẾNG ANH 7 ( VOCABULARY)...
- Tổng hợp từ vựng lớp 7 (Vocabulary) - Tất cả các Unit SGK Tiếng Anh 7 thí điểm. TỔNG HỢP TỪ VỰNG...
Bài 65 trang 87 Toán 7 tập 2, Có thể vẽ được mấy tam giác (phân biệt) với ba cạnh là ba trong năm...
Có thể vẽ được mấy tam giác (phân biệt) với ba cạnh là ba trong năm đoạn thẳng có độ dài như sau: 1cm,...