Hội đồng nhân dân và ưỷ ban nhân dân xã Thạch Trung đã thực hiện những nhiệm vụ thế...

Hội đồng nhân dân và ưỷ ban nhân dân xã Thạch Trung đã bám sát các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà

Chính phủ đã thực hiện nhiệm vụ gì qua thông tin trên đây ? Báo cáo của chính phủ...

Báo cáo của chính phủ về tình hình kinh tế – xã hội năm 2012: Về đảm bảo an sinh xã hội và phúc lợi

Nhân dân thôn Văn Tứ Tây đã thực hiện quyền tự do tôn giáo như thế nào? Điều đó...

Thôn Văn Tứ Tây (xã Cam Hoà) hiện có 370 hộ với hơn 1600 nhân khẩu, trong đó gần 97% dân số là đồng bào

Cồng chiêng Tây Nguyên có tầm quan trọng như thế nào đối với đồng bào Tây Nguyên ? Cồng...

Cồng chiêng Tây Nguyên có nguồn gốc từ truyền thống văn hoá và lịch sử rất lâu đời. Cồng chiêng Tây Nguyên có tầm quan

Câu chuyện trên cho thấy những ai là người có ý thức bảo vệ môi trường ? Ý thức...

Câu chuyện trên cho thấy ông Tiến và bé Tùng có ý thức bảo vệ môi trường. . Câu chuyện trên cho thấy những ai

Em rút ra bài học gì qua câu chuyện trên? Qua câu truyện trên, em có ý thức được...

Qua câu truyện trên, em có ý thức được việc bảo vệ hơn, vì lợi ích chung chứ không chỉ vì lời ích của riêng

Hồng Ý đã thực hiện quyền và bổn phận gì của trẻ em? Hồng Ý đã thực hiện quyền...

Hồng Ý đã thực hiện quyền được học tập, được vui chơi, giải trí. Hồng Ý là đội viên xuất sắc trong các phong trào

Em học tập được gì qua câu chuyện trên ? Em cảm thấy rất khâm phục bạn ấy. Bạn...

Em cảm thấy rất khâm phục bạn ấy. Bạn là một tấm gương toàn diện về cả học tập và cả các hoạt động đoàn

Nếu ở trong lớp học trên, em sẽ chọn đề kiểm tra nào? Vì sao ? “Có những việc...

“Có những việc thoạt nhìn tưởng như rất khó khăn nên để dễ làm cho chúng ta rút lui ngay từ đầu tiên. Nhưng nếu

Tại sao Vô-lô-đi-a lại quyết tâm không đi bắn súng cùng Côn-ca? Vô-lô-đi-a là người sống có kế hoạch,...

Vô-lô-đi-a là người sống có kế hoạch, khoa học. Khi được Côn-ca rủ đi chơi nhưng Vô-lô-đi-a đã từ chối thẳng thừng “Tớ còn bận

Luyện tập

Soạn bài Quan Âm Thị Kính_bài 1 – Ngữ văn lớp 7
Quan âm thị kính - Soạn bài Quan Âm Thị Kính_bài 1. I. VỀ TÁC GIẢ VÀ TÁC PHẨM\\r\\n\\r\\n1. Thể loại Chèo là loại...
B. Vocabulary & Grammar – trang 29 – Unit 4 – Sách bài tập(SBT) tiếng Anh 7 mới: Fill each blank with a word...
Fill each blank with a word from the box to complete the sentences. Điền vào chỗ trống các từ cho trong khung để hoàn...
Bài 29 trang 64 sgk Toán 7 tập 1, Cho hàm số: Hãy tính: f(2); f(1); f(0); f(-1); f(-2)
Cho hàm số: Hãy tính: f(2); f(1); f(0); f(-1); f(-2) . Bài 29 trang 64 sgk toán 7 tập 1 - Hàm số - Toán...