Luyện tập

Luyện tập cách làm văn bản biểu cảm, I. KIẾN THỨC CƠ BẢN; Cho đề bài: Loài cây em yêu. 1. Tìm hiểu đề...
Đề văn biểu cảm và cách làm bài văn biểu cảm - Luyện tập cách làm văn bản biểu cảm. I. KIẾN THỨC CƠ...
Nghị luận câu “Lời nói chẳng mất tiền mua , lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau”, Trong cuộc sống, chúng ta thường...
Nghị luận xã hội lớp 7 - Nghị luận câu “Lời nói chẳng mất tiền mua , lựa lời mà nói cho vừa lòng...
Bài tập 3 trang 81 Sách bài tập Lịch Sử 7: Thời Lê – Trịnh : nông nghiệp bị chiến tranh phá hoại nghiêm
Thời Lê - Trịnh : nông nghiệp bị chiến tranh phá hoại nghiêm trọng, nhưng nhà nước thiếu quan tâm phục hồi, ruộng đất...