Trang chủ Lớp 7 SBT Khoa học tự nhiên 7 - Kết nối tri thức Ở động vật, ánh sáng là nhân tố ảnh hưởng trực tiếp...

Ở động vật, ánh sáng là nhân tố ảnh hưởng trực tiếp hoặc gián tiếp đến bao nhiêu quá trình dưới đây?...

Ở động vật, ánh sáng mặt trời giúp cơ thể tổng hợp vitamin D - chất đóng vai trò quan Vận dụng kiến thức giải 37.3 - Bài 37: Ứng dụng sinh trưởng và phát triển ở sinh vật vào thực tiễn - SBT Khoa học tự nhiên (KHTN) lớp 7 Kết nối tri thức.

Câu hỏi/bài tập:

Ở động vật, ánh sáng là nhân tố ảnh hưởng trực tiếp hoặc gián tiếp đến bao nhiêu quá trình dưới đây?

a) Hấp thụ calcium.b) Chuyển hóa protein.

c) Hình thành xương.d) Ổn định thân nhiệt.

e) Hấp thụ nước.g) Chuyển hóa năng lượng.

h) Bài tiết chất thải.

A. 6. B. 4. C. 7. D. 5.

Advertisements (Quảng cáo)

Method - Phương pháp giải/Hướng dẫn/Gợi ý

Ở động vật, ánh sáng mặt trời giúp cơ thể tổng hợp vitamin D - chất đóng vai trò quan trọng trong việc hấp thụ calcium để hình thành xương, từ đó tác động đến sự sinh trưởng của cơ thể. Ánh sáng cũng giúp động vật thu thêm nhiệt từ môi trường và giảm mất nhiệt trong những ngày trời rét, tập trung các chất để xây dựng cơ thể, thúc đẩy sinh trưởng, phát triển.

A lizard on a rockDescription automatically generated with medium confidence

Answer - Lời giải/Đáp án

Đáp án B

Các ý đúng là: a, c, d, g.