Trang chủ Lớp 7 SBT Khoa học tự nhiên 7 - Kết nối tri thức Quan sát hình “Vòng đời của một số loài động vật” trong...

Quan sát hình "Vòng đời của một số loài động vật” trong SGK bài 38, so sánh quá trình sinh trưởng và phát triển giữa bướm và gà...

Quan sát vòng đời của bướm và gà Lời giải 38.5 - Bài 38. Thực hành: Quan sát - mô tả sự sinh trưởng và phát triển ở một số sinh vật - SBT Khoa học tự nhiên (KHTN) lớp 7 Kết nối tri thức.

Câu hỏi/bài tập:

Quan sát hình "Vòng đời của một số loài động vật” trong SGK bài 38, so sánh quá trình sinh trưởng và phát triển giữa bướm và gà.

Method - Phương pháp giải/Hướng dẫn/Gợi ý

Quan sát vòng đời của bướm và gà, so sánh điểm giống nhau và khác nhau về sự sinh trưởng và phát triển ở các loài động vật.

Lưu ý về sự phát triển ở động vật, có loài động vật phát triển qua biến thái và loài động vật phát triển không qua biến thái. Ở những loài động vật phát triển qua biến thái lại có 2 dạng là biến thái hoàn toàn và biến thái không hoàn toàn.

DiagramDescription automatically generated

Advertisements (Quảng cáo)

Answer - Lời giải/Đáp án

- Giống nhau: đều qua các giai đoạn trứng, con trưởng thành.

- Khác nhau:

+ Gà: không có sự thay đổi về hình thái từ sau khi trứng nở.

+ Bướm: có sự thay đổi về hình thái qua các giai đoạn:

Trứng => ấu trùng => nhộng => con trưởng thành.