Trang chủ Lớp 7 SBT Khoa học tự nhiên 7 - Kết nối tri thức Thông qua hoạt động gieo hạt và theo dõi sự biến đổi...

Thông qua hoạt động gieo hạt và theo dõi sự biến đổi của cây từ giai đoạn hạt đến cây trưởng thành...

Quá trình sinh trưởng ở thực vật có các biểu hiện như: thân dài ra, lá to lên Giải chi tiết 38.3 - Bài 38. Thực hành: Quan sát - mô tả sự sinh trưởng và phát triển ở một số sinh vật - SBT Khoa học tự nhiên (KHTN) lớp 7 Kết nối tri thức.

Câu hỏi/bài tập:

Thông qua hoạt động gieo hạt và theo dõi sự biến đổi của cây từ giai đoạn hạt đến cây trưởng thành, em hãy phân biệt biểu hiện của quá trình sinh trưởng và phát triển ở thực vật theo mẫu sau:

Method - Phương pháp giải/Hướng dẫn/Gợi ý

Advertisements (Quảng cáo)

Quá trình sinh trưởng ở thực vật có các biểu hiện như: thân dài ra, lá to lên, rễ dài ra,…

Quá trình phát triển ở thực vật có các biểu hiện như: sự nảy mầm, số lượng lá tăng thêm, tạo ra hoa, quả, mọc chồi nách,…

Answer - Lời giải/Đáp án