Trang chủ Lớp 7 SBT Khoa học tự nhiên 7 - Kết nối tri thức Tại sao trước khi gieo hạt nên ngâm hạt trong nước ấm...

Tại sao trước khi gieo hạt nên ngâm hạt trong nước ấm có nhiệt độ từ 350C đến 400C?...

Ngâm hạt trong nước ẩm để làm mềm vỏ hạt và tăng áp suất thẩm thấu để hạt hút nước Phân tích và giải 38.2 - Bài 38. Thực hành: Quan sát - mô tả sự sinh trưởng và phát triển ở một số sinh vật - SBT Khoa học tự nhiên (KHTN) lớp 7 Kết nối tri thức.

Câu hỏi/bài tập:

Tại sao trước khi gieo hạt nên ngâm hạt trong nước ấm có nhiệt độ từ 350C đến 400C?

Method - Phương pháp giải/Hướng dẫn/Gợi ý

Advertisements (Quảng cáo)

Ngâm hạt trong nước ẩm để làm mềm vỏ hạt và tăng áp suất thẩm thấu để hạt hút nước đánh thức trạng thái ngủ nghỉ của hạt do tăng cường hô hấp tế bào.

Answer - Lời giải/Đáp án

Trước khi gieo nên ngâm hạt trong nước ấm (từ 350C đến 400C) với mục đích cung cấp độ ẩm và nhiệt độ phù hợp cho hạt, giúp tăng quá trình hô hấp tế bào của hạt, phá vỡ trạng thái ngủ nghỉ của hạt, tạo điều kiện thuận lợi để hạt nảy mầm.