Trang chủ Lớp 7 SBT Lịch sử lớp 7 Bài tập 2 trang 103 SBT Lịch Sử 7: Trần Thái Tông...

Bài tập 2 trang 103 SBT Lịch Sử 7: Trần Thái Tông chỉ huy cuộc kháng chiến lần thứ hai và lần...

Trần Thái Tông chỉ huy cuộc kháng chiến lần thứ hai và lần thứ ba chống quân xâm lược Nguyên. Bài tập 2 trang 103 Sách bài tập (SBT) Lịch Sử 7 – Bài 30: TỔNG KẾT

Advertisements (Quảng cáo)

Bài tập 2. Hãy ghép tên một số nhân vật lịch sử cho phù hợp với cuộc kháng chiến bảo vệ độc lập dân tộc từ thế kỉ X đến nửa đầu thế kỉ XIX

Tên các nhân vật lịch sử

Cuộc kháng chiến

1. Ngô Quyền

2. Đinh Bộ Lĩnh

3. Lê Hoàn

4. Lý Thường Kiệt

5. Trần Thái Tông

6. Trần Hưng Đạo

7. Lê Lợi

8. Quang Trung

9. Gia Long

a)  Kháng chiến lần thứ nhất chống quân xâm lược Mông cổ.

b)  Kháng chiến chống quân xâm lược Minh.

c)  Kháng chiến chống quân xâm lược Tống lần thứ hai.

d)  Kháng chiến chống quân xâm lược Nam Hán.

e)   Kháng chiến lần thứ hai và lần thứ ba chống quân xâm lược Nguyên.

g)   Kháng chiến chống quân xâm lược Tống lần thứ nhất.

h)   Kháng chiến chống quân xâm lược Xiêm, Thanh.

Trả lời 


1 – d;
3-g;
4-c;
5-a;
6-e;
7-b;
8-h