SBT Lịch sử lớp 7

Trang chủ Lớp 7 SBT Lịch sử lớp 7
Giải sách bài tập Lịch sử 7 (SBT Sử 7) phần khái quát lịch sử thế giới trung đại và lịch sử Việt Nam từ thế kỉ 10 đến thế kỉ 19.
PHẦN 1. KHÁI QUÁT LỊCH SỬ THẾ GIỚI TRUNG ĐẠI PHẦN 2. LỊCH SỬ VIỆT NAM TỪ THẾ KỈ X ĐẾN THẾ KỈ XIX CHƯƠNG 1. BUỔI ĐẦU ĐỘC LẬP THỜI NGÔ - ĐINH - TIỀN LÊ (THẾ KỈ X) CHƯƠNG 2. NƯỚC ĐẠI VIỆT THỜI LÝ (THẾ KỈ XI - XII) CHƯƠNG 3. NƯỚC ĐẠI VIỆT THỜI TRẦN (THẾ KỈ XIII - XIV)
Bài tập 3 trang 104 Sách bài tập Lịch Sử 7: Lý Công Uẩn lên ngôi, nhà Lý được thành lập năm 1009. Năm...
Bài tập 3: Hãy điền thời gian cho phù hợp với nội dung các sự kiện trong bảng sau:
Bài tập 6 trang 102 SBT Lịch Sử 7: Quang Trung đã đặt nền tảng cho việc thống nhất đất nước và xây
–         Ông là người lãnh đạo phong trào Tây Sơn, lật đổ các chính quyền phong kiến Nguyễn, Trịnh, Lê

Quảng cáo

Luyện tập

Hoạt động 6 trang 111 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1, Hãy sử dụng ê ke để vẽ đường thẳng b...
2. Hai đường thẳng vuông góc - Hoạt động 6 trang 111 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1. Giải bài...
Bài 14.8 trang 33 SBT Lý 7: Âm phản xạ có lợi hay có hại? Nêu ví dụ.
Âm phản xạ có lợi hay có hại? Nêu ví dụ.. Bài 14.8 trang 33 Sách bài tập (SBT) Vật lí 7 - Bài...
Hoạt động 12 trang 110 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 2, Cắt một mảnh giấy trong đó có một mép cắt...
4. Tính chất đường trung trực của một đoạn thẳng - Hoạt động 12 trang 110 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập...