SBT Lịch sử lớp 7

Trang chủ Lớp 7 SBT Lịch sử lớp 7
Giải sách bài tập Lịch sử 7 (SBT Sử 7) phần khái quát lịch sử thế giới trung đại và lịch sử Việt Nam từ thế kỉ 10 đến thế kỉ 19.
PHẦN 1. KHÁI QUÁT LỊCH SỬ THẾ GIỚI TRUNG ĐẠI PHẦN 2. LỊCH SỬ VIỆT NAM TỪ THẾ KỈ X ĐẾN THẾ KỈ XIX CHƯƠNG 1. BUỔI ĐẦU ĐỘC LẬP THỜI NGÔ - ĐINH - TIỀN LÊ (THẾ KỈ X) CHƯƠNG 2. NƯỚC ĐẠI VIỆT THỜI LÝ (THẾ KỈ XI - XII) CHƯƠNG 3. NƯỚC ĐẠI VIỆT THỜI TRẦN (THẾ KỈ XIII - XIV)
Bài tập 3 trang 104 Sách bài tập Lịch Sử 7: Lý Công Uẩn lên ngôi, nhà Lý được thành lập năm 1009. Năm...
Bài tập 3: Hãy điền thời gian cho phù hợp với nội dung các sự kiện trong bảng sau:
Bài tập 6 trang 102 SBT Lịch Sử 7: Quang Trung đã đặt nền tảng cho việc thống nhất đất nước và xây
–         Ông là người lãnh đạo phong trào Tây Sơn, lật đổ các chính quyền phong kiến Nguyễn, Trịnh, Lê
Quảng cáo


Luyện tập

Câu hỏi Bài 6 trang 97 Toán lớp 7 Tập 1: Xem hình 28a (cho biết d’//d và d’’//d)
Trả lời câu hỏi Bài 6 trang 97 Toán 7 Tập 1. • a có vuông góc với d’ không ? Vì sao...
C5 trang 38 sgk Lý 7, Kết quả thí nghiệm trên đây chứng tỏ điều gì?
Môi trường truyền âm - C5 trang 38 sgk Vật lí lớp 7. Kết quả thí nghiệm trên đây chứng tỏ điều gì? ...
Bài 6 trang 55 sách giáo khoa Toán 7 tập 1, Bài 6. Thay cho việc đo chiều dài các cuộn dây thép người...
Bài 6. Thay cho việc đo chiều dài các cuộn dây thép người ta thường cân chúng. Cho biết mỗi mét dây nặng 25...