SBT Lịch sử lớp 7

Trang chủ Lớp 7 SBT Lịch sử lớp 7
Giải sách bài tập Lịch sử 7 (SBT Sử 7) phần khái quát lịch sử thế giới trung đại và lịch sử Việt Nam từ thế kỉ 10 đến thế kỉ 19.
PHẦN 1. KHÁI QUÁT LỊCH SỬ THẾ GIỚI TRUNG ĐẠI PHẦN 2. LỊCH SỬ VIỆT NAM TỪ THẾ KỈ X ĐẾN THẾ KỈ XIX CHƯƠNG 1. BUỔI ĐẦU ĐỘC LẬP THỜI NGÔ - ĐINH - TIỀN LÊ (THẾ KỈ X) CHƯƠNG 2. NƯỚC ĐẠI VIỆT THỜI LÝ (THẾ KỈ XI - XII) CHƯƠNG 3. NƯỚC ĐẠI VIỆT THỜI TRẦN (THẾ KỈ XIII - XIV)
Bài tập 3 trang 104 Sách bài tập Lịch Sử 7: Lý Công Uẩn lên ngôi, nhà Lý được thành lập năm 1009. Năm...
Bài tập 3: Hãy điền thời gian cho phù hợp với nội dung các sự kiện trong bảng sau:
Bài tập 6 trang 102 SBT Lịch Sử 7: Quang Trung đã đặt nền tảng cho việc thống nhất đất nước và xây
–         Ông là người lãnh đạo phong trào Tây Sơn, lật đổ các chính quyền phong kiến Nguyễn, Trịnh, Lê

Quảng cáo

Luyện tập

Bài tập 5 trang 31 VBT sử 7:
Bài tập 5 trang 31 vở bài tập lịch sử 7. Lời giải chi tiết Bài 11: Cuộc kháng chiến chống quân xâm lược...
Bài 7 trang 169 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1, Cho tam giác ABC vuông tại A có
Bài tập - Chủ đề 4: Tam giác cân. Định lý Pythagore - Bài 7 trang 169 Tài liệu dạy – học Toán...
Bài tập 2 trang 17 vở bài tập lịch sử 7: ☐ Nông nghiệp là ngành sản xuất chính, kết hợp giữa chăn nuôi...
Bài tập 2 trang 17 vở bài tập lịch sử 7. Bài 7: Những nét chung về xã hội phong kiến ...