SBT Lịch sử lớp 7

Trang chủ Lớp 7 SBT Lịch sử lớp 7
Giải sách bài tập Lịch sử 7 (SBT Sử 7) phần khái quát lịch sử thế giới trung đại và lịch sử Việt Nam từ thế kỉ 10 đến thế kỉ 19.
PHẦN 1. KHÁI QUÁT LỊCH SỬ THẾ GIỚI TRUNG ĐẠI PHẦN 2. LỊCH SỬ VIỆT NAM TỪ THẾ KỈ X ĐẾN THẾ KỈ XIX CHƯƠNG 1. BUỔI ĐẦU ĐỘC LẬP THỜI NGÔ - ĐINH - TIỀN LÊ (THẾ KỈ X) CHƯƠNG 2. NƯỚC ĐẠI VIỆT THỜI LÝ (THẾ KỈ XI - XII) CHƯƠNG 3. NƯỚC ĐẠI VIỆT THỜI TRẦN (THẾ KỈ XIII - XIV)
Bài tập 3 trang 104 Sách bài tập Lịch Sử 7: Lý Công Uẩn lên ngôi, nhà Lý được thành lập năm 1009. Năm...
Bài tập 3: Hãy điền thời gian cho phù hợp với nội dung các sự kiện trong bảng sau:
Bài tập 6 trang 102 SBT Lịch Sử 7: Quang Trung đã đặt nền tảng cho việc thống nhất đất nước và xây
–         Ông là người lãnh đạo phong trào Tây Sơn, lật đổ các chính quyền phong kiến Nguyễn, Trịnh, Lê

Quảng cáo

Luyện tập

Câu 133 trang 33 SBT môn Toán 7 tập 1: Tìm x trong các tỉ lệ thức.
Tìm x trong các tỉ lệ thức.. Câu 133 trang 33 Sách Bài Tập (SBT) Toán lớp 7 tập 1 - Ôn tập chương...
Bài 63 trang 136 – Sách giáo khoa Toán 7 tập 1, Bài 63. Cho tam giác ABC cân tại A. Kẻ AH vuông...
Bài 63. Cho tam giác ABC cân tại A. Kẻ AH vuông góc với BC(H thuộc BC). Chứng minh rằng. Bài 63 trang 136...
Bài 1 trang 55 Toán lớp 7 – tập 2, 1. So sánh các góc trong tam giác ABC, biết rằng:
1. So sánh các góc trong tam giác ABC, biết rằng. Bài 1 trang 55 sgk toán lớp 7 - tập 2 - Quan...