SBT Lịch sử lớp 7

Trang chủ Lớp 7 SBT Lịch sử lớp 7
Giải sách bài tập Lịch sử 7 (SBT Sử 7) phần khái quát lịch sử thế giới trung đại và lịch sử Việt Nam từ thế kỉ 10 đến thế kỉ 19.
PHẦN 1. KHÁI QUÁT LỊCH SỬ THẾ GIỚI TRUNG ĐẠI PHẦN 2. LỊCH SỬ VIỆT NAM TỪ THẾ KỈ X ĐẾN THẾ KỈ XIX CHƯƠNG 1. BUỔI ĐẦU ĐỘC LẬP THỜI NGÔ - ĐINH - TIỀN LÊ (THẾ KỈ X) CHƯƠNG 2. NƯỚC ĐẠI VIỆT THỜI LÝ (THẾ KỈ XI - XII) CHƯƠNG 3. NƯỚC ĐẠI VIỆT THỜI TRẦN (THẾ KỈ XIII - XIV)

Bài tập 4 trang 105 SBT Lịch Sử 7: Nông nghiệp: Là ngành kinh tế chủ yếu, Ngày càng...
Bài tập 4. Hãy trình bày những nét chính về tình hình kinh tế, xã hội nước ta thời phong kiến
Bài tập 2 trang 103 SBT Lịch Sử 7: Trần Thái Tông chỉ huy cuộc kháng chiến lần thứ...
Bài tập 2. Hãy ghép tên một số nhân vật lịch sử cho phù hợp với cuộc kháng chiến bảo vệ độc lập dân tộc từ thế kỉ X đến nửa đầu thế kỉ XIX
Bài tập 3 trang 104 Sách bài tập Lịch Sử 7: Lý Công Uẩn lên ngôi, nhà Lý được...
Bài tập 3: Hãy điền thời gian cho phù hợp với nội dung các sự kiện trong bảng sau:
Bài tập 6 trang 102 SBT Lịch Sử 7: Quang Trung đã đặt nền tảng cho việc thống nhất...
Bài tập 6. Quang Trung đã đặt nền tảng cho việc thống nhất đất nước và xây dựng quốc gia như thế nào ?
Bài tập 1 trang 103 Sách bài tập (SBT) Lịch Sử 7: Chê độ quân chủ, nhưng quyền lực...
Bài tập 1. Hãy hoàn thành bảng so sánh sự khác nhau giữa xã hội phong kiến phương Đông và phương Tây theo mẫu sau: 
Bài tập 4 trang 102 SBT Lịch Sử 7: Các thế lực phong kiến hình thành và tranh chấp...
Bài tập 4. Sự suy yếu của nhà nước phong kiến tập quyền ở nước ta biểu hiện như thế nào trong thế kỉ XVI – XVIII
Bài tập 5 trang 102 Sách bài tập Lịch Sử 7: Các đại thần cũ nhà Lê đã lập...
Bài tập 5. Nêu những nét chính về chiến tranh Nam – Bắc triều và chiến tranh Trịnh – Nguyễn.
Bài tập 2 trang 100 SBT Lịch Sử 7: Văn học Việt Nam thế kỉ XVIII – nửa đầu...
Bài tập 2. Hãy điền chữ Đ (đúng) hoặc chữ s (sai) vào ô trước c
Bài tập 3 trang 101 Sách bài tập Lịch Sử 7: Nửa đầu thế kỉ XIX Thủ công nghiệp...
Bài tập 3. Hoàn thành bảng hệ thống kiến thức về những nét chính của tình hình kinh tế, văn hoá, khoa học – kĩ thuật nước ta trong các thế kỉ XVI – XV
Bài tập 1 trang 99 Sách bài tập (SBT) Lịch Sử 7: Văn học Việt Nam thế kỉ XVIII...
Bài tập 1. Hãy khoanh tròn chữ in hoa trước ý trả lời đúng.

Luyện tập

Câu 14 trang 21 Sách bài tập Toán 7 tập 2: Cho 5 ví dụ đơn thức bậc 4 có các biến là x,...
Cho 5 ví dụ đơn thức bậc 4 có các biến là x, y, z.. Câu 14 trang 21 Sách Bài Tập (SBT) Toán...
Bài 17.3 trang 36 Sách bài tập (SBT) Lý 7: Làm thí nghiệm như hình 17.1, trong đó dùng kim khâu
Làm thí nghiệm như hình 17.1, trong đó dùng kim khâu (hoặc dì đục một lỗ nhỏ sát mép của đáy một vỏ chai...
Bài 103 trang 50 sgk Toán 7 tập 1, Theo hợp đồng, hai tổ sản xuất chia lãi với nhau theo tỉ lệ 3...
Theo hợp đồng, hai tổ sản xuất chia lãi với nhau theo tỉ lệ 3 : 5. Hỏi mỗi tổ được chia bao nhiêu...