SBT Lịch sử lớp 7

Trang chủ Lớp 7 SBT Lịch sử lớp 7
Giải sách bài tập Lịch sử 7 (SBT Sử 7) phần khái quát lịch sử thế giới trung đại và lịch sử Việt Nam từ thế kỉ 10 đến thế kỉ 19.
PHẦN 1. KHÁI QUÁT LỊCH SỬ THẾ GIỚI TRUNG ĐẠI PHẦN 2. LỊCH SỬ VIỆT NAM TỪ THẾ KỈ X ĐẾN THẾ KỈ XIX CHƯƠNG 1. BUỔI ĐẦU ĐỘC LẬP THỜI NGÔ - ĐINH - TIỀN LÊ (THẾ KỈ X) CHƯƠNG 2. NƯỚC ĐẠI VIỆT THỜI LÝ (THẾ KỈ XI - XII) CHƯƠNG 3. NƯỚC ĐẠI VIỆT THỜI TRẦN (THẾ KỈ XIII - XIV)

Bài tập 4 trang 105 SBT Lịch Sử 7: Nông nghiệp: Là ngành kinh tế chủ yếu, Ngày càng...

Nông nghiệp: Là ngành kinh tế chủ yếu, Ngày càng phát triển nhờ sự quan tâm của nhà nước và sự nỗ lực của nhân

Bài tập 2 trang 103 SBT Lịch Sử 7: Trần Thái Tông chỉ huy cuộc kháng chiến lần thứ...

Trần Thái Tông chỉ huy cuộc kháng chiến lần thứ hai và lần thứ ba chống quân xâm lược Nguyên. . Bài tập 2 trang

Bài tập 3 trang 104 Sách bài tập Lịch Sử 7: Lý Công Uẩn lên ngôi, nhà Lý được...

Lý Công Uẩn lên ngôi, nhà Lý được thành lập năm 1009. Năm 1010 Lý Thái Tổ dời đô từ Hoa Lư về Đại La

Bài tập 6 trang 102 SBT Lịch Sử 7: Quang Trung đã đặt nền tảng cho việc thống nhất...

Quang Trung đã đặt nền tảng cho việc thống nhất đất nước và xây dựng quốc gia :Ông là người lãnh đạo phong trào Tây

Bài tập 1 trang 103 Sách bài tập (SBT) Lịch Sử 7: Chê độ quân chủ, nhưng quyền lực...

Chê độ quân chủ, nhưng quyền lực của nhà Vua bị hạn chế, chỉ từ thế kỷ XVI trở đi thì đi thì quyền lực

Bài tập 4 trang 102 SBT Lịch Sử 7: Các thế lực phong kiến hình thành và tranh chấp...

Các thế lực phong kiến hình thành và tranh chấp quyền hành, dẫn đến tình trạng cát cứ, chia cắt đất nước, gây chiến tranh

Bài tập 5 trang 102 Sách bài tập Lịch Sử 7: Các đại thần cũ nhà Lê đã lập...

Các đại thần cũ nhà Lê đã lập một người thuộc dòng dõi nhà Lê lên làm vua, thành lập Nam triều để chống lại

Bài tập 2 trang 100 SBT Lịch Sử 7: Văn học Việt Nam thế kỉ XVIII – nửa đầu...

Văn học Việt Nam thế kỉ XVIII – nửa đầu thế kỉ XIX phản ánh phong phú và sâu sắc cuộc sống xã hội đương

Bài tập 3 trang 101 Sách bài tập Lịch Sử 7: Nửa đầu thế kỉ XIX Thủ công nghiệp...

Nửa đầu thế kỉ XIX Thủ công nghiệp có xu hướng phát triển mạnh mẽ, Nông nghiệp sa sút, chế độ quân điền không còn

Bài tập 1 trang 99 Sách bài tập (SBT) Lịch Sử 7: Văn học Việt Nam thế kỉ XVIII...

Văn học Việt Nam thế kỉ XVIII – nửa đầu thế kỉ XIX phản ánh niềm tự hào sâu sắc về truyền thống đấu tranh

Luyện tập

Bài 1 trang 121 sgk địa lí 7, Bài 1. Những điều kiện nào làm cho nền nông nghiệp của Hoa Kì và Ca-na-đa...
Kinh tế Bắc Mĩ - Bài 1 trang 121 sgk địa lí 7. Bài 1. Những điều kiện nào làm cho nền nông nghiệp...
Bài 1.10 trang 4 SBT Lý 7: Trường hợp nào dưới đây ta không nhận biết được một miếng bìa màu đen
Trường hợp nào dưới đây ta không nhận biết được một miếng bìa màu đen? . Bài 1.10 trang 4 Sách bài tập (SBT) Vật...
Lý thuyết đa dạng và đặc điểm chung của lớp sâu bọ: Đa dạng và đặc điểm chung của lớp sâu bọ
Lý thuyết đa dạng và đặc điểm chung của lớp sâu bọ: Đa dạng và đặc điểm chung của lớp sâu bọ. Một số...