Trang chủ Lớp 7 SBT Lịch sử lớp 7 Bài tập 4 trang 105 SBT Lịch Sử 7: Nông nghiệp: Là...

Bài tập 4 trang 105 SBT Lịch Sử 7: Nông nghiệp: Là ngành kinh tế chủ yếu, Ngày càng phát triển nhờ...

Nông nghiệp: Là ngành kinh tế chủ yếu, Ngày càng phát triển nhờ sự quan tâm của nhà nước và sự nỗ lực của nhân dân.. Bài tập 4 trang 105 Sách bài tập (SBT) Lịch Sử 7 – Bài 30: TỔNG KẾT

Advertisements (Quảng cáo)

Bài tập 4. Hãy trình bày những nét chính về tình hình kinh tế, xã hội nước ta thời phong kiến

Trả lời 

1) Về kinh tế:

–   Nông nghiệp:

+ Là ngành kinh tế chủ yếu.

+ Ngày càng phát triển nhờ sự quan tâm của nhà nước và sự nỗ lực của nhân dân

–   Thủ công nghiệp :

+ Thủ công nghiệp nhân dân ngày càng phát triển.

+ Nhiều làng nghề xuất hiệnể..

+ Sản phẩm phong phú…

–  Thương nghiệp:

+ Ngày càng phát triển.

+ Có sự giao lưu buôn bán với nước ngoài.

+ Xuất hiện nhiều đô thị…

2) Về xã hội :

– Xã hội gồm hai giai cấp cơ bản :

+ Địa chủ phong kiến.

+ Nông dân.

– Các cuộc khởi nghĩa nông dân thường nổ ra vào cuối mỗi triều đại phong kiến.