SBT Vật lý lớp 7

Trang chủ Lớp 7 SBT Vật lý lớp 7
Giải Bài tập trong sách bài tập Vật Lý 7 (SBT Lý 7) chương Quang học, Âm học, Điện học đầy đủ, chi tiết nhất trên Baitapsgk.com

Bài 29.14 trang 80 SBT Lý 7: Vì sao khi thấy một người bị điện giật thì không được...
Vì sao khi thấy một người bị điện giật thì không được đến cầm tay người đó để kéo người đó ra khỏi dây điện ?
Bài 29.13 trang 80 SBT Lý 7: Vì sao không được phơi khăn mặt hay quần áo ướt lên...
Vì sao không được phơi khăn mặt hay quần áo ướt lên dây điện ?
Bài 29.12 trang 80 Sách bài tập Lý 7: Giải thích vì sao để đảm bảo an toàn khi...
Người ta mắc cầu chì thích hợp cho mỗi thiết bị hoặc dụng cụ điện trong mạch vì để khi dòng diện có cường độ vượt quá định mức của thiết bị sử dụng thì cầu chì tự động bị đứt R
Bài 29.11 trang 80 SBT Lý 7: Ghép mỗi đoạn câu ở cột bên trái với một đoạn câu...
Ghép mỗi đoạn câu ở cột bên trái với một đoạn câu ở cột bên phải để thành một câu hoàn chỉnh có nội dung đúng:
Bài 29.10 trang 80 Sách bài tập (SBT) Lý 7: Vì lí do nào dưới đây mà các dụng...
Vì lí do nào dưới đây mà các dụng cụ được dùng để sửa chữa điện như kìm, tuavit… đều có cán được bọc nhựa hay cao su ?
Bài 29.9 trang 79 SBT Lý 7: Cách làm nào dưới đây không đảm bảo an toàn khi sử...
Cách làm nào dưới đây không đảm bảo an toàn khi sử dụng điện ?
Bài 29.8 trang 79 Sách bài tập Lý 7: Cần phải chú ý sử dụng điều nào dưới đây...
Cần phải chú ý sử dụng điều nào dưới đây khi sử dụng cầu chì ?
Bài 29.7 trang 79 SBT Lý 7: Trên một cầu chì có ghi 1A. Con số này có ý...
Trên một cầu chì có ghi 1A. Con số này có ý nghĩa gì ?
Bài 29.6 trang 79 Sách bài tập (SBT) Lý 7: Công việc nào dưới đây không đảm bảo an...
Công việc nào dưới đây không đảm bảo an toàn khi sử dụng điện?
Bài 29.5 trang 78 Sách bài tập Lý 7: Dòng điện đi qua cơ thể người có thể gây...
Dòng điện đi qua cơ thể người có thể gây ra tác dụng nào dưới đây?

Luyện tập

Thử tài bạn 4 trang 66 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1, Dũng và Thúy muốn làm mứt gừng theo công...
2. Một số bài toán về đại lượng tỉ lệ thuận - Thử tài bạn 4 trang 66 Tài liệu dạy – học...
Bài tập 19 trang 52 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1, Tính giá trị (làm tròn tới chữ số thập phân...
Bài tập - Chủ đề 3: Số thực - Bài tập 19 trang 52 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1. Giải...
Ôn tập phần làm văn 7, VỀ VĂN BIỂU CẢM 1. Hãy ghi lại tên các bài văn biểu cảm (văn xuôi) đã được...
Nghị luận xã hội lớp 7 - Ôn tập phần làm văn lớp 7. VỀ VĂN BIỂU CẢM 1. Hãy ghi lại tên các...