SBT Vật lý lớp 7

Trang chủ Lớp 7 SBT Vật lý lớp 7
Giải Bài tập trong sách bài tập Vật Lý 7 (SBT Lý 7) chương Quang học, Âm học, Điện học đầy đủ, chi tiết nhất trên Baitapsgk.com

Bài 29.14 trang 80 SBT Lý 7: Vì sao khi thấy một người bị điện giật thì không được...
Bởi vì nếu cầm tay người đó thì cơ thể ta cũng bị điện giật do cơ thể người chính là một vật dẫn điện....
Bài 29.12 trang 80 Sách bài tập Lý 7: Giải thích vì sao để đảm bảo an toàn khi...
Người ta mắc cầu chì thích hợp cho mỗi thiết bị hoặc dụng cụ điện trong mạch vì để khi dòng diện có cường độ vượt quá định mức của thiết bị sử dụng thì cầu chì tự động bị đứt R...
Bài 29.11 trang 80 SBT Lý 7: Ghép mỗi đoạn câu ở cột bên trái với một đoạn câu...
1. Dòng điện có thể chạy qua cơ thể người nhưng không gây nguy hiểm khi...
Bài 29.9 trang 79 SBT Lý 7: Cách làm nào dưới đây không đảm bảo an toàn khi sử...
A. Mắc cầu chì phù hợp với dụng cụ hay thiết bị sử dụng điện...
Bài 29.8 trang 79 Sách bài tập Lý 7: Cần phải chú ý sử dụng điều nào dưới đây...
A. Phải mắc thật gần dụng cụ hay thiết bị mà nó cần bảo vệ...
Bài 29.7 trang 79 SBT Lý 7: Trên một cầu chì có ghi 1A. Con số này có ý...
A. Có ý nghĩa là cường độ dòng điện đi qua cầu chì này từ 1A trở lên thì cầu chì sẽ đứt...
Bài 29.6 trang 79 Sách bài tập (SBT) Lý 7: Công việc nào dưới đây không đảm bảo an...
A. Sử dụng các nguồn điện có hiệu điện thế dưới 40V để làm thí nghiệm...
Bài 29.5 trang 78 Sách bài tập Lý 7: Dòng điện đi qua cơ thể người có thể gây...
A. Chỉ tác dụng lên hệ thần kinh làm cơ thể bị tê liệt...

Luyện tập

Bài tập 6 trang 9 SBT Lịch Sử 7: Quý tộc và thương nhân châu Âu bóc lột được nhiều của cải từ các
Quý tộc và thương nhân châu Âu bóc lột được nhiều của cải từ các nước thuộc địa, từ việc buôn bán nô lệ...
Sự mục nát của chính quyền họ Trịnh đã dẫn đến những hậu quả gì ?
Sự mục nát của chính quyền họ Trịnh đã dẫn đến những hậu quả gì ?: CHƯƠNG V. ĐẠI VIỆT Ở THẾ KỈ XVI...
Bài 7 trang 35 Sách bài tập (SBT) GDCD 7: Tìm lúc thích hợp giải thích cho cha mẹ hiểu và đồng ý cho...
Tìm lúc thích hợp giải thích cho cha mẹ hiểu và đồng ý cho mình đi học vẽ.. Bài 7 trang 35 Sách bài...