SBT Vật lý lớp 7

Trang chủ Lớp 7 SBT Vật lý lớp 7
Giải Bài tập trong sách bài tập Vật Lý 7 (SBT Lý 7) chương Quang học, Âm học, Điện học đầy đủ, chi tiết nhất trên Baitapsgk.com

Bài 29.14 trang 80 SBT Lý 7: Vì sao khi thấy một người bị điện giật thì không được...

Vì sao khi thấy một người bị điện giật thì không được đến cầm tay người đó để kéo người đó ra khỏi dây điện

Bài 29.13 trang 80 SBT Lý 7: Vì sao không được phơi khăn mặt hay quần áo ướt lên...

Vì sao không được phơi khăn mặt hay quần áo ướt lên dây điện ?. Bài 29.13 trang 80 Sách bài tập (SBT) Vật lí

Bài 29.12 trang 80 Sách bài tập Lý 7: Giải thích vì sao để đảm bảo an toàn khi...

Giải thích vì sao để đảm bảo an toàn khi sử dụng điện, người ta phải mắc cầu chì thích hợp cho mỗi thiết bị

Bài 29.11 trang 80 SBT Lý 7: Ghép mỗi đoạn câu ở cột bên trái với một đoạn câu...

Ghép mỗi đoạn câu ở cột bên trái với một đoạn câu ở cột bên phải để thành một câu hoàn chỉnh có nội dung

Bài 29.10 trang 80 Sách bài tập (SBT) Lý 7: Vì lí do nào dưới đây mà các dụng...

Vì lí do nào dưới đây mà các dụng cụ được dùng để sửa chữa điện như kìm, tuavit… đều có cán được bọc nhựa

Bài 29.9 trang 79 SBT Lý 7: Cách làm nào dưới đây không đảm bảo an toàn khi sử...

Cách làm nào dưới đây không đảm bảo an toàn khi sử dụng điện ?. Bài 29.9 trang 79 Sách bài tập (SBT) Vật lí

Bài 29.8 trang 79 Sách bài tập Lý 7: Cần phải chú ý sử dụng điều nào dưới đây...

Cần phải chú ý sử dụng điều nào dưới đây khi sử dụng cầu chì ?. Bài 29.8 trang 79 Sách bài tập (SBT) Vật

Bài 29.7 trang 79 SBT Lý 7: Trên một cầu chì có ghi 1A. Con số này có ý...

Trên một cầu chì có ghi 1A. Con số này có ý nghĩa gì ?. Bài 29.7 trang 79 Sách bài tập (SBT) Vật lí

Bài 29.6 trang 79 Sách bài tập (SBT) Lý 7: Công việc nào dưới đây không đảm bảo an...

Công việc nào dưới đây không đảm bảo an toàn khi sử dụng điện?. Bài 29.6 trang 79 Sách bài tập (SBT) Vật lí 7

Bài 29.5 trang 78 Sách bài tập Lý 7: Dòng điện đi qua cơ thể người có thể gây...

Dòng điện đi qua cơ thể người có thể gây ra tác dụng nào dưới đây?. Bài 29.5 trang 78 Sách bài tập (SBT) Vật

Luyện tập

Lý thuyết. Trường hợp bằng nhau thứ hai của tam giác cạnh – góc – cạnh(c.g.c), Nếu hai cạnh và góc xen giữa của...
Nếu hai cạnh và góc xen giữa của tam giác này bằng hai cạnh và góc xen giữa của tam giác kia thì hai...
Bài 5 trang 85 sgk vật lí 7, Các vật hay vật liệu nào sau đây là dẫn điện ở điều kiện bình thường:
Tổng kêt chương 3: điện học - Bài 5 trang 85 sgk vật lí 7. Các vật hay vật liệu nào sau đây là...
Soạn bài Tinh thần yêu nước của nhân dân ta – Văn 7
- Soạn bài Tinh thần yêu nước của nhân dân ta. I. THỂ LOẠI Văn bản Tinh thần yêu nước của nhân dân...