Khoa học tự nhiên 7 Kết nối tri thức

Trang chủ Lớp 7 Khoa học tự nhiên 7 Kết nối tri thức

Hướng dẫn giải bài tập, trả lời câu hỏi Khoa học tự nhiên 7 Kết nối tri thức trên Baitapsgk.com. Vui lòng chọn bài tập phía dưới cần xem lời giải, đáp án của môn Khoa học tự nhiên 7 Kết nối tri thức.

Bài 4. Sơ lược về bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học trang 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29,30, 31 Khoa học...
Giải chi tiết bài 4. Sơ lược về bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học trang 23, 24, 25, 26, 27, 28,...
Bài 3. Nguyên tố hóa học trang 19, 20, 21, 22 Khoa học tự nhiên 7 Kết nối tri thức: Oxygen, carbon, hydrogen, nitrogen,...
Trả lời bài 3. Nguyên tố hóa học trang 19, 20, 21, 22 Khoa học tự nhiên 7 Kết nối tri thức. Oxygen,...
Bài 2. Nguyên tử trang 14, 15, 16, 17, 18 Khoa học tự nhiên 7 Kết nối tri thức: Mọi vật thể tự nhiên...
Hướng dẫn cách giải/trả lời bài 2. Nguyên tử trang 14, 15, 16, 17, 18 Khoa học tự nhiên 7 Kết nối tri...
Bài 7. Hóa trị và công thức hóa học trang 40, 41, 42, 43, 44 Khoa học tự nhiên 7 Kết nối tri thức:...
Lời Giải bài 7. Hóa trị và công thức hóa học trang 40, 41, 42, 43, 44 Khoa học tự nhiên 7 Kết...
Bài 10. Đồ thị quãng đường – thời gian trang 53, 54, 55 Khoa học tự nhiên 7 Kết nối tri thức: Theo em...
Lời Giải bài 10. Đồ thị quãng đường – thời gian trang 53, 54, 55 Khoa học tự nhiên 7 Kết nối tri...
Bài 5. Phân tử – Đơn chất – Hợp chất trang 32, 33, 34, 35 Khoa học tự nhiên 7 Kết nối tri thức:...
Hướng dẫn trả lời bài 5. Phân tử – Đơn chất – Hợp chất trang 32, 33, 34, 35 Khoa học tự nhiên...
Bài 6. Giới thiệu về liên kết hóa học trang 36, 37, 38, 39 Khoa học tự nhiên 7 Kết nối tri thức: Trong...
Hướng dẫn trả lời bài 6. Giới thiệu về liên kết hóa học trang 36, 37, 38, 39 Khoa học tự nhiên 7...
Bài 11. Thảo luận về ảnh hưởng của tốc độ trong an toàn giao thông trang 56, 57, 58, 59 Khoa học tự nhiên...
Phân tích và giải bài 11. Thảo luận về ảnh hưởng của tốc độ trong an toàn giao thông trang 56, 57, 58,...
Bài 1. Phương pháp và kĩ năng học tập môn Khoa học tự nhiên trang 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 Khoa...
Phân tích và giải bài 1. Phương pháp và kĩ năng học tập môn Khoa học tự nhiên trang 6, 7, 8, 9,...
Bài 8. Tốc độ chuyển động trang 45, 46, 47 Khoa học tự nhiên 7 Kết nối tri thức: Ở lớp 5, các em...
Phân tích và lời giải bài 8. Tốc độ chuyển động trang 45, 46, 47 Khoa học tự nhiên 7 Kết nối tri...

Mới cập nhật

Các khẳng định sau đây đúng hay sai? Sinh sản vô tính là hình thức sinh sản không có sự kết hợp của giao...
Sinh sản vô tính là hình thức sinh sản không có sự kết hợp của giao tử đực và giao Trả lời 39.5 ...
Vì sao khi nhân giống cam, chanh, bưởi, hồng xiêm,… người ta thường chiết cành mà không sử dụng phương pháp giâm cành?
Ứng dụng của sinh sản vô tính ở thực vật như giâm cành, chiết cành, ghép cây Phân tích và giải 39.3 -...
Lựa chọn từ/cụm từ phù hợp trong phần gợi ý để hoàn thành đoạn thông tin sau: Sinh sản là một trong những …(1)…...
Sinh sản là quá trình tạo ra những cá thể mới, đảm bảo sự phát triển liên tục của loài Hướng dẫn cách giải/trả...
Quan sát hình “Vòng đời của một số loài động vật” trong SGK bài 38, so sánh quá trình sinh trưởng và phát triển...
Quan sát vòng đời của bướm và gà Lời giải 38.5 - Bài 38. Thực hành: Quan sát - mô tả sự sinh...
Khi quan sát, mô tả sự sinh trưởng và phát triển ở một số động vật qua tranh ảnh, video
Khi quan sát, mô tả sự sinh trưởng và phát triển ở một số động vật qua tranh ảnh, video Lời giải bài tập,...
Thông qua hoạt động gieo hạt và theo dõi sự biến đổi của cây từ giai đoạn hạt đến cây trưởng thành
Quá trình sinh trưởng ở thực vật có các biểu hiện như: thân dài ra, lá to lên Giải chi tiết 38.3 -...