Trang chủ Lớp 7 SBT Vật lý lớp 7 Bài 21.1 trang 48 Sách bài tập Lý 7: Kẻ đoạn thẳng...

Bài 21.1 trang 48 Sách bài tập Lý 7: Kẻ đoạn thẳng nối mỗi điểm ở cột bên phải với một điểm ở cột trái trong...

Kẻ đoạn thẳng nối mỗi điểm ở cột bên phải với một điểm ở cột trái trong bảng dưới đây để chỉ ra sự tương ứng giữa mỗi bộ phận mạch điện và kí hiệu sơ đồ của nó.. Bài 21.1 trang 48 Sách bài tập (SBT) Vật lí 7 – Bài 21: Sơ đồ mạch điện – Chiều dòng điện

Kẻ đoạn thẳng nối mỗi điểm ở cột bên phải với một điểm ở cột trái trong bảng dưới đây để chỉ ra sự tương ứng giữa mỗi bộ phận mạch điện và kí hiệu sơ đồ của nó.

– Bóng đèn-4
– Nguồn điện- 6
– Dây dẫn- 1
– Công tắc đóng- 5
– 2 nguồn điện mắc liên tiếp- 3
– Công tắc ngắt- 2