SGK Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 7 - Chân trời sáng tạo

Trang chủ Lớp 7 SGK Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 7 - Chân trời sáng tạo

Hướng dẫn giải bài tập, trả lời câu hỏi SGK Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 7 - Chân trời sáng tạo trên Baitapsgk.com. Vui lòng chọn bài tập phía dưới cần xem lời giải, đáp án của môn SGK Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 7 - Chân trời sáng tạo.

Nhiệm vụ 5: Tự đánh giá trang 76 Hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp 7 Chân trời sáng tạo: Những khó khăn, thuận lợi...
Phân tích và lời giải nhiệm vụ 5: Tự đánh giá trang 76 SGK Hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp 7 Chân trời...
Nhiệm vụ 3: Xác định nghề phù hợp với phẩm chất và năng lực của bản thân trang 75 Hoạt động trải nghiệm hướng...
Lời giải bài tập, câu hỏi nhiệm vụ 3: Xác định nghề phù hợp với phẩm chất và năng lực của bản thân...
Nhiệm vụ 4: Định hướng rèn luyện nghề nghiệp trang 75 Hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp 7 Chân trời sáng tạo: biểu hiện...
Trả lời nhiệm vụ 4: Định hướng rèn luyện nghề nghiệp trang 75 SGK Hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp 7 Chân trời...
Nhiệm vụ 1 Khám phá một số yêu cầu về phẩm chất và năng lực đối với người làm nghề ở địa phương trang...
Giải chi tiết nhiệm vụ 1 Khám phá một số yêu cầu về phẩm chất và năng lực đối với người làm nghề...
Nhiệm vụ 2: Xác định những phẩm chất và năng lực của bản thân phù hợp với yêu cầu chung của người làm nghề...
Hướng dẫn giải nhiệm vụ 2: Xác định những phẩm chất và năng lực của bản thân phù hợp với yêu cầu chung...
Nhiệm vụ 5: Tuyên truyền về nghề ở địa phương trang 69 Hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp 7 Chân trời sáng tạo: Ý...
Phân tích và giải nhiệm vụ 5: Tuyên truyền về nghề ở địa phương trang 69 SGK Hoạt động trải nghiệm hướng...
Nhiệm vụ 6: Tự đánh giá trang 69 Hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp 7 Chân trời sáng tạo: Những khó khăn, thuận lợi...
Lời giải bài tập, câu hỏi nhiệm vụ 6: Tự đánh giá trang 69 SGK Hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp 7 Chân...
Nhiệm vụ 3: Xác định những nguy hiểm có thể xảy ra khi làm nghề ở địa phương trang 66 Hoạt động trải nghiệm...
Hướng dẫn trả lời nhiệm vụ 3: Xác định những nguy hiểm có thể xảy ra khi làm nghề ở địa phương trang...
Nhiệm vụ 4: Giữ an toàn khi làm nghề ở địa phương trang 67 Hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp 7 Chân trời sáng...
Lời giải bài tập, câu hỏi nhiệm vụ 4: Giữ an toàn khi làm nghề ở địa phương trang 67 SGK Hoạt động...
Nhiệm vụ 2: Khám phá công việc đặc trưng, trang thiết bị, dụng cụ lao động cơ bản của một số nghề ở địa...
Phân tích và giải nhiệm vụ 2: Khám phá công việc đặc trưng, trang thiết bị, dụng cụ lao động cơ bản của...

Mới cập nhật

Các khẳng định sau đây đúng hay sai? Sinh sản vô tính là hình thức sinh sản không có sự kết hợp của giao...
Sinh sản vô tính là hình thức sinh sản không có sự kết hợp của giao tử đực và giao Trả lời 39.5 ...
Vì sao khi nhân giống cam, chanh, bưởi, hồng xiêm,… người ta thường chiết cành mà không sử dụng phương pháp giâm cành?
Ứng dụng của sinh sản vô tính ở thực vật như giâm cành, chiết cành, ghép cây Phân tích và giải 39.3 -...
Lựa chọn từ/cụm từ phù hợp trong phần gợi ý để hoàn thành đoạn thông tin sau: Sinh sản là một trong những …(1)…...
Sinh sản là quá trình tạo ra những cá thể mới, đảm bảo sự phát triển liên tục của loài Hướng dẫn cách giải/trả...
Quan sát hình “Vòng đời của một số loài động vật” trong SGK bài 38, so sánh quá trình sinh trưởng và phát triển...
Quan sát vòng đời của bướm và gà Lời giải 38.5 - Bài 38. Thực hành: Quan sát - mô tả sự sinh...
Khi quan sát, mô tả sự sinh trưởng và phát triển ở một số động vật qua tranh ảnh, video
Khi quan sát, mô tả sự sinh trưởng và phát triển ở một số động vật qua tranh ảnh, video Lời giải bài tập,...
Thông qua hoạt động gieo hạt và theo dõi sự biến đổi của cây từ giai đoạn hạt đến cây trưởng thành
Quá trình sinh trưởng ở thực vật có các biểu hiện như: thân dài ra, lá to lên Giải chi tiết 38.3 -...