Tiếng Anh 7 - Friends Plus (Chân trời sáng tạo)

Trang chủ Lớp 7 Tiếng Anh 7 - Friends Plus (Chân trời sáng tạo)

Hướng dẫn giải bài tập, trả lời câu hỏi Tiếng Anh 7 - Friends Plus (Chân trời sáng tạo) trên Baitapsgk.com. Vui lòng chọn bài tập phía dưới cần xem lời giải, đáp án của môn Tiếng Anh 7 - Friends Plus (Chân trời sáng tạo).

Progress review 4 – Tiếng Anh 7 Friends Plus: Can you play the …………. or the piano?
Giải tiếng Anh 7 Progress review 4 . Complete the sentences with the words in the box. There are two extra words....
Unit 8 Culture: High flyers – Tiếng Anh 7 Friends Plus: (Ai đã chế tạo ra chiếc máy bay đầu tiên?
Vận dụng kiến thức giải tiếng Anh 7 Unit 8 Culture: High flyers . HIGH FLYERS. 1. Read and listen to the text....
Unit 8 Puzzles and Games – Tiếng Anh 7 Friends Plus: Cái gì gây ô nhiễm?
Vận dụng kiến thức giải tiếng Anh 7 Unit 8 Puzzles and Games . A BOARD GAME. Work in groups. Follow the...
Unit 8 Speaking: At the airport check-in – Tiếng Anh 7 Friends Plus: THINK! You are at an international airport. How can you do...
Giải chi tiết tiếng Anh 7 Unit 8 Speaking: At the airport check-in . THINK! You are at an international airport. How can...
Unit 8 Writing: Emails – Tiếng Anh 7 Friends Plus: THINK! What kinds of accidents can happen to skiers?
Giải và trình bày phương pháp giải tiếng Anh 7 Unit 8 Writing: Emails . THINK! What kinds of accidents can happen to...
Unit 8 Vocabulary and Listening: Boarding time – Tiếng Anh 7 Friends Plus: THINK! What should you look at when you are going to...
Giải tiếng Anh 7 Unit 8 Vocabulary and Listening: Boarding time . THINK! What should you look at when you are going to...
Unit 8 Language focus: Infinities & quantifiers – Tiếng Anh 7 Friends Plus: Which gate do we need (go / to go) to?
Trả lời tiếng Anh 7 Unit 8 Language focus: Infinities & quantifiers . Choose ONE option to complete the sentence. 2. Look...
Unit 8 Reading: No limit – Tiếng Anh 7 Friends Plus: THINK! Do you need oil or coal in the future?
Lời Giải tiếng Anh 7 Unit 8 Reading: No limit . THINK! Do you need oil or coal in the future? 1. Look...
Unit 8 Language focus: Connecting ideas – Tiếng Anh 7 Friends Plus: Because (vì) 2. and (và) 3. but (nhưng) 4. or (hoặc, hay...
Lời Giải tiếng Anh 7 Unit 8 Language focus: Connecting ideas . Fill in the blanks with the words from the text...
Luyện tập từ vựng Unit 8 – Tiếng Anh 7 Friends Plus: Thẻ ghi nhớ Học Viết Kiểm tra Chính tả Ghép thẻ
Hướng dẫn trả lời luyện tập từ vựng Unit 8 Tiếng Anh 7 Friends Plus . Tổng hợp từ vựng Unit 8 Tiếng...

Mới cập nhật

Hãy cho biết: Em bé trong bài thơ có những suy nghĩ và tình cảm như thế nào đối với ngôi nhà của mình?...
Đọc kĩ và xác định suy nghĩ và tình cảm của em bé. Vận dụng kiến thức giải Câu 8 trang 19 SGK Ngữ...
Người mẹ thường có những việc làm giúp con cái phát triển tốt cả về thể chất lẫn tinh thần (tình cảm, trí tuệ)
Nêu kỉ niệm về những trò chơi của em với mẹ. Hướng dẫn giải Câu 7 trang 19 SGK Ngữ văn 7 tập 2...
(Câu hỏi 6, SGK) Theo em, qua bài thơ, tác giả muốn gửi đến người đọc thông điệp gì về tình mẫu tử?
Đọc kỹ văn bản và nêu lên suy nghĩ của bản thân. Lời giải bài tập, câu hỏi Câu 6 trang 19 SGK Ngữ...
(Câu hỏi 4, SGK) Theo em, vì sao những trò chơi do em bé tạo ra lại thú vị và hay hơn?
Đọc kỹ văn bản và nêu lên quan điểm của bản thân. Gợi ý giải Câu 5 trang 19 SGK Ngữ văn 7 tập...
(Câu hỏi 3, SGK) Cuộc vui chơi của những người “trên mây” và “trong sóng” hấp dẫn ở chỗ nào?
Đọc kỹ văn bản. Phân tích và giải Câu 4 trang 19 SGK Ngữ văn 7 tập 2 - Bài tập đọc hiểu: Mây...
Con hỏi: “Nhưng làm thế nào mình lên đó được?
Đọc kĩ đoạn thơ và trả lời. Phân tích, đưa ra lời giải Câu 3 trang 18 SGK Ngữ văn 7 tập 2 -...