Bài 9. Định dạng trang tính, chèn thêm và xóa hàng, cột trang 46 Tin học 7 Chân trời sáng tạo: Theo em trang...
Hướng dẫn giải bài 9. Định dạng trang tính, chèn thêm và xóa hàng, cột trang 46 SGK Tin học 7 Chân trời...
Bài 7. Phần mềm bảng tính trang 33 Tin học 7 Chân trời sáng tạo: Làm thế nào để tính Diểm trung bình môn...
Hướng dẫn trả lời bài 7. Phần mềm bảng tính trang 33 SGK Tin học 7 Chân trời sáng tạo. Làm thế...
Bài 8. Sử dụng địa chỉ ô tính trong công thức trang 41 Tin học 7 Chân trời sáng tạo: Quan sát Hình 8...
Lời giải bài tập, câu hỏi bài 8. Sử dụng địa chỉ ô tính trong công thức trang 41 SGK Tin học 7...
Bài 5. Mạng xã hội trang 22 Tin học 7 Chân trời sáng tạo: Em đã sử dụng những dịch vụ nào trên Internet...
Gợi ý giải bài 5. Mạng xã hội trang 22 SGK Tin học 7 Chân trời sáng tạo. Em đã sử dụng...
Bài 6. Văn hóa ứng xử qua phương tiện truyền thông số trang 28 Tin học 7 Chân trời sáng tạo: Theo em, làm...
Vận dụng kiến thức giải bài 6. Văn hóa ứng xử qua phương tiện truyền thông số trang 28 SGK Tin học 7...
Bài 4. Phân loại tệp và bảo vệ dữ liệu trong máy tính trang 18 Tin học 7 Chân trời sáng tạo: Hãy phân...
Hướng dẫn giải bài 4. Phân loại tệp và bảo vệ dữ liệu trong máy tính trang 18 SGK Tin học 7 Chân...
Bài 3. Thực hành thao tác với tệp và thư mục trang 16 Tin học 7 Chân trời sáng tạo: Những cách nào dưới...
Phân tích và giải bài 3. Thực hành thao tác với tệp và thư mục trang 16 SGK Tin học 7 Chân trời...
Bài 2. Hệ điều hành và phần mềm ứng dụng trang 12 Tin học 7 Chân trời sáng tạo: Theo em, cần cài đặt...
Giải bài 2. Hệ điều hành và phần mềm ứng dụng trang 12 SGK Tin học 7 Chân trời sáng tạo. Cần...
Bài 1. Thiết bị vào và thiết bị ra trang 5 Tin học 7 Chân trời sáng tạo: Hãy kể tên các cổng kết...
Hướng dẫn giải bài 1. Thiết bị vào và thiết bị ra trang 5 SGK Tin học 7 Chân trời sáng tạo. ...
Em hãy nêu các thao tác căn lề dữ liệu các ô tính trong khối A3:A8 và khối ô tính C3:G8 trong Hình 1
Để thao tác căn lề dữ liệu trong ô tính ta sử dụng nhóm lệnh Home > Alignment trong Hình Lời giải bài...

Mới cập nhật

Các khẳng định sau đây đúng hay sai? Sinh sản vô tính là hình thức sinh sản không có sự kết hợp của giao...
Sinh sản vô tính là hình thức sinh sản không có sự kết hợp của giao tử đực và giao Trả lời 39.5 ...
Vì sao khi nhân giống cam, chanh, bưởi, hồng xiêm,… người ta thường chiết cành mà không sử dụng phương pháp giâm cành?
Ứng dụng của sinh sản vô tính ở thực vật như giâm cành, chiết cành, ghép cây Phân tích và giải 39.3 -...
Lựa chọn từ/cụm từ phù hợp trong phần gợi ý để hoàn thành đoạn thông tin sau: Sinh sản là một trong những …(1)…...
Sinh sản là quá trình tạo ra những cá thể mới, đảm bảo sự phát triển liên tục của loài Hướng dẫn cách giải/trả...
Quan sát hình “Vòng đời của một số loài động vật” trong SGK bài 38, so sánh quá trình sinh trưởng và phát triển...
Quan sát vòng đời của bướm và gà Lời giải 38.5 - Bài 38. Thực hành: Quan sát - mô tả sự sinh...
Khi quan sát, mô tả sự sinh trưởng và phát triển ở một số động vật qua tranh ảnh, video
Khi quan sát, mô tả sự sinh trưởng và phát triển ở một số động vật qua tranh ảnh, video Lời giải bài tập,...
Thông qua hoạt động gieo hạt và theo dõi sự biến đổi của cây từ giai đoạn hạt đến cây trưởng thành
Quá trình sinh trưởng ở thực vật có các biểu hiện như: thân dài ra, lá to lên Giải chi tiết 38.3 -...