Trang chủ Lớp 7 Sinh lớp 7 Bài 1,2,3 trang 94 SGK Sinh học 7: Bài 28. Thực hành:...

Bài 1,2,3 trang 94 SGK Sinh học 7: Bài 28. Thực hành: Xem băng hình về tập tính của sâu bọ...

Bài 1, bài 2, bài 3 trang 94 SGK Sinh học 7: Bài 28. Thực hành: Xem băng hình về tập tính của sâu bọ. Bài 1: Hãy nêu các giác quan của sâu bọ ?…

Bài 1 (trang 94 sgk Sinh học 7): Hãy nêu các giác quan của sâu bọ ?

 Sâu bọ có đủ 5 giác quan:

   – Xúc giác có dạng lông, khứu giác có dạng hố: nằm trên râu.

   – Vị giác: là các nhú lồi ở tua miệng hoặc ở đầu chân (bướm).

   – Có cơ quan thu phát âm thanh.

Quảng cáo

   – Thị giác: mắt kép.

Bài 2 (trang 94 sgk Sinh học 7): Đàn châu chấu bay đến đâu thì gây ra mất mùa đến đó là vì:

   Châu chấu phàm ăn, cắn phá cây dữ dội.

Bài 3 (trang 94 sgk Sinh học 7): Đánh dấu + vào ô trống chỉ đúng vai trò của từng loài sâu bọ ở bảng sau:

Giải bài 3 trang 94 sgk Sinh 7 | Để học tốt Sinh 7

Giải bài 3 trang 94 sgk Sinh 7 | Để học tốt Sinh 7

Quảng cáo

Mục lục môn Sinh 7