Sinh lớp 7

Trang chủ Lớp 7 Sinh lớp 7
Để học tốt sinh học 7- Giải BT Sinh học lớp 7 tất cả các chương trên Baitapsgk.com
Bài 1,2,3 trang 107 SGK Sinh học 7: Bài 32. Thực hành: Mổ cá
   Cấu tạo trong của cá chép gồm : tim, gan, mật, dạ dày, ruột, tuyến sinh dục, bóng hơi, thận
Thu hoạch, bài 1, bài 2, bài 3, bài 4 trang 78 SGK Sinh học 7: Bài 23. Thực hành: Mổ và quan sát...
   – Chú thích hình 23.1 B: 1. Lá mang, 2. Lá mang, 3. Bó cơ, 4. Đốt gốc chân ngực
Bài 1, 2, 3 trang 58 SGK Sinh học 7: Bài 16. Thực hành: Mổ và quan sát giun đất
Cơ quan tiêu hóa của giun đất gồm : miệng, hầu, thực quản, diều, dại dày, ruột, ruột tịt.
Bài 1, 2, 3 trang 13 SGK Sinh học 7: Bài 3. Thực hành: Quan sát một số động vật nguyên sinh
Tự dưỡng, dị dưỡng, có diệp lục, có roi, có nhân, có khả năng di chuyển.

Quảng cáo
Bài 1, bài 2 trang 148 SGK Sinh học 7: Bài 45. Thực hành: Xem bằng hình về đồi sống và tập tính của...
 Lớp chim có các hình thức di chuyển khá đa dạng, song có thể chia thành 3 hình thức chính:
Bài 1,2,3 trang 119 SGK Sinh học 7: Bài 36. Thực hành: Quan sát cấu tạo trong của ếch đồng trên mẫu mổ
   Các bộ phận chính của bộ xương ếch gồm : sọ ếch, cột sống (có một đốt sống cổ), đốt sống cùng (trâm đuôi), các xương đai chi trước (đai vai), các xương chi trước, xương đai hôn

Luyện tập

Câu 11.1, 11.2, 11.4 phần bài tập trong SBT trang 33,34 VBT Vật Lý lớp 7: 11.1.
Câu 11.1, 11.2, 11.4 phần bài tập trong SBT – Trang 33,34 Vở bài tập Vật lí 7. Phương pháp:. Bài 11. Độ cao...
B. “What was wrong with you ?” Unit 11 Trang 103 SBT Tiếng Anh 7: Câu 1. Write the sentences with ‘had better +...
Câu 1. Write the sentences with ‘had better + verb’ to give advice. Câu 2. Complete the conversation. Use the correct form of the verbs...
Vocabulary – Phần từ vựng – Unit 16 Tiếng Anh 7, Tổng hợp từ vựng (Vocabulary) SGK tiếng Anh lớp 7 unit 16
UNIT 16: PEOPLE AND PLACES - CON NGƯỜI VÀ NƠI CHỐN - Vocabulary - Phần từ vựng - Unit 16 Tiếng Anh 7. Tổng...