Sinh lớp 7

Trang chủ Lớp 7 Sinh lớp 7
Để học tốt sinh học 7- Giải BT Sinh học lớp 7 tất cả các chương trên Baitapsgk.com

Bài 1, bài 2, bài 3 trang 107 SGK Sinh học 7: Bài 32. Thực hành: Mổ cá

Bài 1, bài 2, bài 3 trang 107 SGK Sinh học 7: Bài 32. Thực hành: Mổ cá. Bài 1: Cấu tạo trong của cá

Thu hoạch, bài 1, bài 2, bài 3, bài 4 trang 78 SGK Sinh học 7: Bài 23. Thực...

Thu hoạch, bài 1, bài 2, bài 3, bài 4 trang 78 SGK Sinh học 7: Bài 23. Thực hành: Mổ và quan sát tôm

Bài 1, 2, 3 trang 58 SGK Sinh học 7: Bài 16. Thực hành: Mổ và quan sát giun...

Bài 1, 2, 3 trang 58 SGK Sinh học 7: Bài 16. Thực hành: Mổ và quan sát giun đất. Bài 1: Cơ quan tiêu

Bài 1, 2, 3 trang 13 SGK Sinh học 7: Bài 3. Thực hành: Quan sát một số động...

Bài 1, 2, 3 trang 13 SGK Sinh học 7: Bài 3. Thực hành: Quan sát một số động vật nguyên sinh. Bài 1: Trình

Bài 1, bài 2, bài 3 trang 49 SGK Sinh học 7: Bài 13. Giun đũa

Bài 1, bài 2, bài 3 trang 49 SGK Sinh học 7: Bài 13. Giun đũa. Bài 1: Đặc điểm cấu tạo nào của giun

Bài 1, bài 2, bài 3 trang 171 SGK Sinh học 7: Bài 52. Thực hành: Xem băng...

Bài 1, bài 2, bài 3 trang 171 SGK Sinh học 7: Bài 52. Thực hành: Xem băng hình về đời sống và tập tính

Bài 1, bài 2 trang 148 SGK Sinh học 7: Bài 45. Thực hành: Xem bằng hình về đồi...

Bài 1, bài 2 trang 148 SGK Sinh học 7: Bài 45. Thực hành: Xem bằng hình về đồi sống và tập tính của chim.

Bài 1, bài 2, bài 3 trang 119 SGK Sinh học 7: Bài 36. Thực hành: Quan sát cấu...

Bài 1, bài 2, bài 3 trang 119 SGK Sinh học 7: Bài 36. Thực hành: Quan sát cấu tạo trong của ếch đồng trên

Bài 1, bài 2, bài 3 trang 94 SGK Sinh học 7: Bài 28. Thực hành: Xem băng hình...

Bài 1, bài 2, bài 3 trang 94 SGK Sinh học 7: Bài 28. Thực hành: Xem băng hình về tập tính của sâu bọ.

Thảo luận, quan sát hình 50.1,2,3 lựa chọn những câu trả lời thích hợp để điền vào bảng

Thảo luận, quan sát hình 50.1,2,3, đọc bảng sau, lựa chọn những câu trả lời thích hợp để điền vào bảng.: Đa dạng của lớp

Luyện tập

Lý thuyết một số ngành thân mềm: Một số thân mềm khác
Lý thuyết một số ngành thân mềm: Một số thân mềm khác. Ngành Thân mềm có số loài rất lớn (khoảng 70 nghìn loài)...
Bài tập trắc nghiệm 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 trang 98 SBT môn Sinh 7: Chọn phương án trả lời đúng hoặc đúng nhất
Chọn phương án trả lời đúng hoặc đúng nhất trong mỗi bài sau . Bài tập trắc nghiệm 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 trang 98 SBT Sinh học...
Bài tập 4 trang 20 Sách bài tập Lịch Sử 7: Thời kì Ăng-co (từ thế kỉ IX đến thế kỉ XV) là thời...
Thời kì Ăng-co (từ thế kỉ IX đến thế kỉ XV) là thời kì phát triển huy hoàng của chế độ phong kiến Cam-pu-chia.....