Sinh lớp 7

Trang chủ Lớp 7 Sinh lớp 7
Để học tốt sinh học 7- Giải BT Sinh học lớp 7 tất cả các chương trên Baitapsgk.com
Bài 1, 2, 3 trang 58 SGK Sinh học 7: Bài 16. Thực hành: Mổ và quan sát giun đất
Bài 1 (trang 58 sgk Sinh học 7): Cơ quan tiêu hóa của giun đất gồm những bộ phận nào ?
Bài 1, 2, 3 trang 13 SGK Sinh học 7: Bài 3. Thực hành: Quan sát một số động vật nguyên sinh
Bài 1 (trang 13 sgk Sinh học 7): Trình bày các đặc điểm cấu tạo và hoạt động sống của trùng roi.
Bài 1, bài 2, bài 3 trang 49 SGK Sinh học 7: Bài 13. Giun đũa
Bài 1 (trang 49 sgk Sinh học 7): Đặc điểm cấu tạo nào của giun đũa khác với sán lá gan ?
Bài 1, bài 2, bài 3 trang 171 SGK Sinh học 7: Bài 52. Thực hành: Xem băng hình về đời sống và tập...
Bài 1 (trang 171 sgk Sinh học 7): Hãy trình bày về môi trường sống của thú?
Quảng cáo


Bài 1, bài 2 trang 148 SGK Sinh học 7: Bài 45. Thực hành: Xem bằng hình về đồi sống và tập tính của...
Bài 1 (trang 148 sgk Sinh học 7): Hãy nêu các hình thức di chuyển của chim.
Bài 1, bài 2, bài 3 trang 119 SGK Sinh học 7: Bài 36. Thực hành: Quan sát cấu tạo trong của ếch đồng...
Bài 1 (trang 119 sgk Sinh học 7): Hãy nêu các bộ phận chính của bộ xương ếch ?

Luyện tập

Bài 3 trang 89 môn Toán 7 tập 2, Từ tỉ lệ thức: a/b = c/d (a ≠c, b ≠ ±d) hãy rút ra...
Từ tỉ lệ thức: a/b = c/d (a ≠c, b ≠ ±d) hãy rút ra tỉ lệ thức: . Bài 3 trang 89 sgk...
Bài 2 trang 127 sgk sách Địa 7, Bài 2. So sánh đặc điểm địa hình Nam MT với địa hình Bắc Mĩ.
Thiên nhiên Trung và Nam Mĩ - Bài 2 trang 127 sgk địa lí 7. Bài 2. So sánh đặc điểm địa hình Nam...
Bài tập 2 trang 52 Sách bài tập Lịch Sử 7: Cuộc khởi nghĩa Nguyễn Thanh Năm 1379, Cuộc khởi nghĩa
Cuộc khởi nghĩa Nguyễn Thanh Năm 1379, Cuộc khởi nghĩa Nguyễn Nhữ Cái Năm 1399. Bài tập 2 trang 52 Sách bài tập (SBT)...