Sinh lớp 7

Trang chủ Lớp 7 Sinh lớp 7
Để học tốt sinh học 7- Giải BT Sinh học lớp 7 tất cả các chương trên Baitapsgk.com

Bài 1, bài 2, bài 3 trang 107 SGK Sinh học 7: Bài 32. Thực hành: Mổ cá
Bài 1 (trang 107 sgk Sinh học 7): Cấu tạo trong của cá chép gồm những cơ quan nào ?
Bài 1, 2, 3 trang 58 SGK Sinh học 7: Bài 16. Thực hành: Mổ và quan sát giun...
Bài 1 (trang 58 sgk Sinh học 7): Cơ quan tiêu hóa của giun đất gồm những bộ phận nào ?
Bài 1, 2, 3 trang 13 SGK Sinh học 7: Bài 3. Thực hành: Quan sát một số động...
Bài 1 (trang 13 sgk Sinh học 7): Trình bày các đặc điểm cấu tạo và hoạt động sống của trùng roi.
Bài 1, bài 2, bài 3 trang 49 SGK Sinh học 7: Bài 13. Giun đũa
Bài 1 (trang 49 sgk Sinh học 7): Đặc điểm cấu tạo nào của giun đũa khác với sán lá gan ?
Bài 1, bài 2, bài 3 trang 171 SGK Sinh học 7: Bài 52. Thực hành: Xem băng hình...
Bài 1 (trang 171 sgk Sinh học 7): Hãy trình bày về môi trường sống của thú?
Bài 1, bài 2 trang 148 SGK Sinh học 7: Bài 45. Thực hành: Xem bằng hình về đồi...
Bài 1 (trang 148 sgk Sinh học 7): Hãy nêu các hình thức di chuyển của chim.
Bài 1, bài 2, bài 3 trang 119 SGK Sinh học 7: Bài 36. Thực hành: Quan sát cấu...
Bài 1 (trang 119 sgk Sinh học 7): Hãy nêu các bộ phận chính của bộ xương ếch ?

Luyện tập

Bài tập 9 trang 77 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 2, Tính A + B và A – B.
Bài tập - Chủ đề 11 : Đa thức - Bài tập 9 trang 77 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập...
Câu 13 trang 38 Sách Bài Tập (SBT) Toán lớp 7 tập 2: Cung đó có cắt đường thẳng BC hay không có cắt...
Cung đó có cắt đường thẳng BC hay không có cắt cạnh BC hay không.. Câu 13 trang 38 Sách Bài Tập (SBT) Toán...
Dùng cụm chủ – vị để mở rộng câu trang 68 SGK Ngữ văn 7, Các thành phần câu như chủ ngữ, vị ngữ...
Dùng cụm chủ - vị để mở rộng câu - Dùng cụm chủ - vị để mở rộng câu trang 68 SGK Ngữ văn...