Luyện tập

Bài tập 8 trang 152 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1,Tìm cạnh tương ứng với cạnh AC, góc tương ứng với...
Bài tập - Chủ đề 3: Tam giác - Tam giác bằng nhau - Bài tập 8 trang 152 Tài liệu dạy –...
Bài 10.14 trang 99 Toán 7 KNTT: Thùng một chiếc máy nông nghiệp có dạng hình lăng trụ đứng tứ giác như Hình 10.34
Giải bài 10.14 trang 99 SGK Toán lớp 7 tập 2 Kết nối tri thức với cuộc sống  -  Bài 37: Hình lăng trụ...
Bài 71 trang 141 Toán 7 tập 1, Tam giác ABC trên giấy kẻ ô vuông (h.151) là tam giác gì ? Vì sao...
Tam giác ABC trên giấy kẻ ô vuông (h.151) là tam giác gì ? Vì sao ?. Bài 71 trang 141 sgk toán 7...