Quảng cáo

Luyện tập

Bài tập 5 trang 18 SBT Lịch Sử 7: Chữ viết ra đời sớm chữ Phạn – nguồn gốc của chữ Hin đu, văn...
Chữ viết ra đời sớm : chữ Phạn – nguồn gốc của chữ Hin đu, văn học Hin – đu: Có nhiều thể loại...
Bài 22 trang 36 Toán 7 – tập 2, Tính các đơn thức sau rồi tìm bậc của đơn thức nhận được:
Tính các đơn thức sau rồi tìm bậc của đơn thức nhận được. Bài 22 trang 36 sgk toán 7 - tập 2 -...
Bài tập 7 trang 26 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1:  
Bài tập 7 trang 26 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1. Quan sát bức tranh ở hình dưới đây, hãy viết...