Luyện tập

Bài 32 trang 120 – Sách giáo khoa Toán 7 tập 1, Bài 32. Tìm các tia phân giác trên hình 91. Hãy chứng...
Bài 32. Tìm các tia phân giác trên hình 91. Hãy chứng minh điều đó.. Bài 32 trang 120 - Sách giáo khoa toán...
Soạn bài Viết bài văn thuyết minh về một quy tắc hay luật lệ trong hoạt động – Văn 7 chân trời sáng tạo
Hướng dẫn làm bài Viết bài văn thuyết minh về một quy tắc hay luật lệ trong hoạt động trang 112, 113, 114, 115, 116...
Câu 50 trang 46 Sách Bài Tập (SBT) Toán lớp 7 tập 2: Tính góc BIC.
Tính góc BIC.. Câu 50 trang 46 Sách Bài Tập (SBT) Toán lớp 7 tập 2 - Bài 6: Tính chất ba đường phân...