Luyện tập

Em hãy giải thích tại sao biện pháp canh tác và sử dụng giống chống sâu,bệnh để phòng trừ sâu,bệnh lại ít tốn công,...
Ôn tập Phần I - Trồng trọt - Câu 6 trang 53 SGK Công Nghệ 7. Em hãy giải thích tại sao biện pháp...
Chứng minh rằng cần phải chọn sách mà đọc, Sách có một vai trò vô cùng quan trọng trong đời sống con người nên...
- Chứng minh rằng cần phải chọn sách mà đọc. Sách có một vai trò vô cùng quan trọng trong đời sống con...
Câu 2 trang 10 SBT Địa 7: Cho biết các hoạt động kinh tế chủ yếu và sự phân bố nhà ở của kiểu...
Cho biết các hoạt động kinh tế chủ yếu và sự phân bố nhà ở của kiểu quần cư nông thôn.. Câu 2 trang...