Quảng cáo

Luyện tập

Câu 4 trang 112 Sách bài tập Địa 7: Nối ý ở cột A với ý ở cột B để nêu đúng sự phân...
Nối ý ở cột A với ý ở cột B để nêu đúng sự phân bố thực vật ở châu Âu . Câu 4...
Hãy nêu tác dụng của việc luân canh,xem canh,tăng vụ trong sản xuất trồng trọt ?
Bài 21 .Luân canh xen canh tăng vụ - Câu 2 trang 51 SGK Công Nghệ 7 . Hãy nêu tác dụng của việc...
Bài tập 1 trang 7 VBT sử 7: ☐ Hạ, Thương.
Bài tập 1 trang 7 vở bài tập lịch sử 7. b). Bài 4: Trung Quốc thời phong kiến ...