Trang chủ Lớp 7 Vật lý lớp 7 Bài 8 trang 45 sgk vật lý 7, Hãy liệt kê một...

Bài 8 trang 45 sgk vật lý 7, Hãy liệt kê một số vật liệu cách âm tốt...

Tổng kết chương 2 : Âm học – Bài 8 trang 45 sgk vật lý 7. Hãy liệt kê một số vật liệu cách âm tốt

C8. Hãy liệt kê một số vật liệu cách âm tốt?

Hướng dẫn giải:

Một số vật liệu cách âm tốt: bông, vải, xốp, gạch, gỗ, bê tông.