Trang chủ Lớp 7 Vật lý lớp 7 Bài C3 trang 83 sgk vật lí 7, Quan sát sơ đồ...

Bài C3 trang 83 sgk vật lí 7, Quan sát sơ đồ mạch điện hình 29.3...

An toàn khi sử dụng điện – Bài C3 trang 83 sgk vật lí 7. Quan sát sơ đồ mạch điện hình 29.3

C3. Quan sát sơ đồ mạch điện hình 29.3 và cho biết  có hiện tượng gì xảy ra với cầu trì khi đoản mạch.

Hướng dẫn giải:

Khi bị đoản mạch xảy ra với mạch điện hình 29.3 SGK, cầu chì nóng lên cháy, đứt và ngắt mạch.

Advertisements