Trang chủ Lớp 7 Vật lý lớp 7 C2 trang 67 sgk Lý 7, Nêu nhận xét về mối liên...

C2 trang 67 sgk Lý 7, Nêu nhận xét về mối liên hệ giữa độ sáng...

Cường độ dòng điện – C2 trang 67 sgk Vật lí lớp 7. Nêu nhận xét về mối liên hệ giữa độ sáng

Nêu nhận xét về mối liên hệ giữa độ sáng của đèn và cường độ dòng điện qua đèn: Dòng điện chạy qua đèn có cường độ càng ……thì đèn càng……..?

Hướng dẫn giải:

Nhận xét: Dòng điện chạy qua đèn có cùng cường độ lớn (nhỏ) thì đèn càng sáng (tối)