Công nghệ 8

Trang chủ Lớp 8 Công nghệ 8
Để học tốt công nghệ 8, giải bài tập SGK công nghệ lớp 8 phần Vẽ kỹ thuật, cơ khí, kỹ thuật điện

PHẦN MỘT. VẼ KỸ THUẬT

CHƯƠNG 1. BẢN VẼ CÁC KHỐI HÌNH HỌC CHƯƠNG 2. BẢN VẼ KỸ THUẬT

PHẦN HAI. CƠ KHÍ

CHƯƠNG 3. GIA CÔNG CƠ KHÍ CHƯƠNG 4. CHI TIẾT MÁY VÀ LẮP GHÉP CHƯƠNG 5. TRUYỀN VÀ BIỂN ĐỔI CHUYỂN ĐỘNG

PHẦN BA. KỸ THUẬT ĐIỆN

CHƯƠNG 6. AN TOÀN ĐIỆN CHƯƠNG 7. ĐỒ DÙNG ĐIỆN GIA ĐÌNH CHƯƠNG 8. MẠNG ĐIỆN TRONG NHÀ
Thực hành bài 49 trang 167 Công Nghệ 8
I.ĐIỆN NĂNG TIÊU THỤ CỦA ĐỒ DÙNG ĐIỆN

Luyện tập

Bài tập 31 trang 170 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1, Tính diện tích tường nhà trong hình 26 (không tính...
Bài tập - Chủ đề 4 : Diện tích đa giác - Bài tập 31 trang 170 Tài liệu dạy – học Toán 8...
Hoạt động 2 trang 164 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí 8: Trong thí nghiệm, cần phải giữ không đổi những yếu...
Hoạt động 2 trang 164 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí 8.  . Bài: Chủ đề 23: Công thức tính nhiệt lượng....
Bài 45 trang 80 – Sách giáo khoa môn Toán 8 tập 2, Bài 45 Hai tam giác ABC và DEF có
Bài 45 Hai tam giác ABC và DEF có.... Bài 45 trang 80 - Sách giáo khoa toán 8 tập 2 - Trường hợp...
Project trang 25 Unit 2 Anh 8 mới, Làm theo nhóm 4 hoặc 5 người. Lần lượt vẽ một nhóm bức hình về một...
Unit 2: Life in the countryside - Cuộc sống ở miền quê - Project trang 25 Unit 2 SGK Tiếng Anh 8 mới. Làm...
Bài Tập 4 trang 33 SBT Sử 8: Hãy trình bày nội dung học thuyết Tam dân của Tôn Trung
Hãy trình bày nội dung học thuyết Tam dân của Tôn Trung Sơn.. Bài Tập 4 trang 33 Sách Bài Tập (SBT) Lịch Sử...