Công nghệ 8

Trang chủ Lớp 8 Công nghệ 8
Để học tốt công nghệ 8, giải bài tập SGK công nghệ lớp 8 phần Vẽ kỹ thuật, cơ khí, kỹ thuật điện

PHẦN MỘT. VẼ KỸ THUẬT

CHƯƠNG 1. BẢN VẼ CÁC KHỐI HÌNH HỌC CHƯƠNG 2. BẢN VẼ KỸ THUẬT

PHẦN HAI. CƠ KHÍ

CHƯƠNG 3. GIA CÔNG CƠ KHÍ CHƯƠNG 4. CHI TIẾT MÁY VÀ LẮP GHÉP CHƯƠNG 5. TRUYỀN VÀ BIỂN ĐỔI CHUYỂN ĐỘNG

PHẦN BA. KỸ THUẬT ĐIỆN

CHƯƠNG 6. AN TOÀN ĐIỆN CHƯƠNG 7. ĐỒ DÙNG ĐIỆN GIA ĐÌNH CHƯƠNG 8. MẠNG ĐIỆN TRONG NHÀ
Thực hành bài 49 trang 167 Công Nghệ 8
I.ĐIỆN NĂNG TIÊU THỤ CỦA ĐỒ DÙNG ĐIỆN

Quảng cáo

Luyện tập

Soạn bài Trong lòng mẹ (trích Những ngày thơ ấu) SBT Văn lớp 8 tập 1: Giải câu 1, 2, 3, 4, 5 trang...
Giải câu 1, 2, 3, 4, 5 trang 13 SBT Ngữ Văn 8 tập 1. Em hiểu như thế nào về thể loại...
Bài 60 trang 27 sgk Toán 8 tập 1, Làm tính chia:
Làm tính chia. Bài 60 trang 27 sgk toán 8 tập 1 - Chia đơn thức cho đơn thức. ...
Hoạt động 16 trang 120 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1, Từ tính chất hai đường chéo của hình thang cân...
4. Hình chữ nhật - Hoạt động 16 trang 120 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1. Giải bài tập Từ tính...
Getting started trang 18 Anh 8, Match each object with its name. a fax machine an address book a public telephone a mobile phone...
Unit 2: Making arrangements - Sắp xếp - Getting started trang 18 Tiếng anh 8. Match each object with its name. a fax machine...
Bài 28.9 trang 78 Sách bài tập Lý 8: Các kì của động cơ nổ bốn kì diễn ra theo thứ
Các kì của động cơ nổ bốn kì diễn ra theo thứ tự. Bài 28.9 trang 78 Sách bài tập (SBT) Vật lí 8...