Công nghệ 8

Trang chủ Lớp 8 Công nghệ 8
Để học tốt công nghệ 8, giải bài tập SGK công nghệ lớp 8 phần Vẽ kỹ thuật, cơ khí, kỹ thuật điện

PHẦN MỘT. VẼ KỸ THUẬT

CHƯƠNG 1. BẢN VẼ CÁC KHỐI HÌNH HỌC CHƯƠNG 2. BẢN VẼ KỸ THUẬT

PHẦN HAI. CƠ KHÍ

CHƯƠNG 3. GIA CÔNG CƠ KHÍ CHƯƠNG 4. CHI TIẾT MÁY VÀ LẮP GHÉP CHƯƠNG 5. TRUYỀN VÀ BIỂN ĐỔI CHUYỂN ĐỘNG

PHẦN BA. KỸ THUẬT ĐIỆN

CHƯƠNG 6. AN TOÀN ĐIỆN CHƯƠNG 7. ĐỒ DÙNG ĐIỆN GIA ĐÌNH CHƯƠNG 8. MẠNG ĐIỆN TRONG NHÀ
Thực hành bài 49 trang 167 Công Nghệ 8
I.ĐIỆN NĂNG TIÊU THỤ CỦA ĐỒ DÙNG ĐIỆN

Quảng cáo

Luyện tập

Câu 1 Unit 12 Trang 101 Sách BT Tiếng Anh lớp 8: Underline and rewrite the misspelt words.
Underline and rewrite the misspelt words.. Câu 1 Unit 12 Trang 101 Sách Bài Tập (SBT) Tiếng Anh 8 - Unit 12: A VACATION...
Cảm nhận về bài thơ “Ông đồ” của Vũ Đình Liên, Ông đồ là những nhà nho, không đỗ đạt cao để đi làm...
Nghị Luận Xã Hội Lớp 8 - Cảm nhận về bài thơ "Ông đồ” của Vũ Đình Liên. Ông đồ là những nhà nho,...
Câu 36 trang 161 bài tập SBT môn Toán 8 tập 1: Tính diện tích hình thang
Tính diện tích hình thang. Câu 36 trang 161 Sách bài tập (SBT) Toán 8 tập 1 - Bài 4. Diện tích hình thang ...
Luyện tập 8 trang 35 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1, Người ta làm một lối đi theo chiều dài và...
Luyện tập - Chủ đề 2 : Phân tích đa thức thành nhân tử - Luyện tập 8 trang 35 Tài liệu dạy –...
Hoạt động 3 trang 45 Tài liệu dạy – học Hóa học 8 tập 1: Hoàn thành bảng sau và hãy cho biết công...
Hoạt động 3 trang 45 Tài liệu dạy - học Hóa học 8 tập 1. 2.1 = 2 (đvC). Bài 9. Công thức hóa...