Công nghệ 8

Trang chủ Lớp 8 Công nghệ 8
Để học tốt công nghệ 8, giải bài tập SGK công nghệ lớp 8 phần Vẽ kỹ thuật, cơ khí, kỹ thuật điện

PHẦN MỘT. VẼ KỸ THUẬT

CHƯƠNG 1. BẢN VẼ CÁC KHỐI HÌNH HỌC CHƯƠNG 2. BẢN VẼ KỸ THUẬT

PHẦN HAI. CƠ KHÍ

CHƯƠNG 3. GIA CÔNG CƠ KHÍ CHƯƠNG 4. CHI TIẾT MÁY VÀ LẮP GHÉP CHƯƠNG 5. TRUYỀN VÀ BIỂN ĐỔI CHUYỂN ĐỘNG

PHẦN BA. KỸ THUẬT ĐIỆN

CHƯƠNG 6. AN TOÀN ĐIỆN CHƯƠNG 7. ĐỒ DÙNG ĐIỆN GIA ĐÌNH CHƯƠNG 8. MẠNG ĐIỆN TRONG NHÀ
Thực hành bài 49 trang 167 Công Nghệ 8
I.ĐIỆN NĂNG TIÊU THỤ CỦA ĐỒ DÙNG ĐIỆN

Quảng cáo

Luyện tập

Câu hỏi 2 Bài 9 trang 23 Toán lớp 8 Tập 1: Em hãy chỉ rõ trong cách làm trên, bạn Việt đã sử...
Trả lời câu hỏi 2 Bài 9 trang 23 SGK Toán 8 Tập 1. Bài 9. Phân tích đa thức thành nhân tử bằng...
Read – Đọc – Unit 12 trang 116 – Anh 8, 1. Write what Mrs. Quyen did and saw in each of these places.
Unit 12: A vacation abroad - Kì nghỉ ở nước ngoài - Read - Đọc - Unit 12 - Trang 116 - Tiếng Anh...
Trả lời gợi ý Bài 5 trang 14 GDCD lớp 8: Bài 5: Pháp luật và kỷ luật
Trả lời gợi ý Bài 5 trang 14 SGK GDCD lớp 8: Bài 5: Pháp luật và kỷ luật. Để chống lại những âm...
Phân biệt các loại xương: BỘ XƯƠNG
Phân biệt các loại xương: BỘ XƯƠNG. Căn cứ vào hình dạng và cấu tạo, người ta phân biệt ba loại xương ...
Giai đoạn thứ nhất giai đoạn tiền cambri
Lịch sử phát triển của tự nhiên Việt Nam - Giai đoạn thứ nhất : giai đoạn tiền cambri. Đây là giai đoạn đầu...