Công nghệ 8

Trang chủ Lớp 8 Công nghệ 8
Để học tốt công nghệ 8, giải bài tập SGK công nghệ lớp 8 phần Vẽ kỹ thuật, cơ khí, kỹ thuật điện

PHẦN MỘT. VẼ KỸ THUẬT

CHƯƠNG 1. BẢN VẼ CÁC KHỐI HÌNH HỌC CHƯƠNG 2. BẢN VẼ KỸ THUẬT

PHẦN HAI. CƠ KHÍ

CHƯƠNG 3. GIA CÔNG CƠ KHÍ CHƯƠNG 4. CHI TIẾT MÁY VÀ LẮP GHÉP CHƯƠNG 5. TRUYỀN VÀ BIỂN ĐỔI CHUYỂN ĐỘNG

PHẦN BA. KỸ THUẬT ĐIỆN

CHƯƠNG 6. AN TOÀN ĐIỆN CHƯƠNG 7. ĐỒ DÙNG ĐIỆN GIA ĐÌNH CHƯƠNG 8. MẠNG ĐIỆN TRONG NHÀ

Thực hành bài 49 trang 167 Công Nghệ 8
I.ĐIỆN NĂNG TIÊU THỤ CỦA ĐỒ DÙNG ĐIỆN

Luyện tập

Câu 65 trang 59 SBT Toán 8 tập 2: Giải các phương trình:
Giải các phương trình. Câu 65 trang 59 Sách bài tập (SBT) Toán 8 tập 2 - Bài 5. Phương trình chứa dấu giá...
Câu hỏi 1 – (Mục I Bài 11 – SGK Trang 63) Sử 8, Vì sao khu vực Đông Nam Á trở thành đối...
Bài 11. Các nước Đông Nam Á cuối thế kỉ XIX- đầu thế kỉ XX - Câu hỏi 1 - (Mục I Bài 11...
Luyện tập Hịch tướng sĩ trang 61 SGK Văn 8, Cảm nhận về lòng yêu nước của tác giả được thể hiện qua bài...
Hịch tướng sĩ - Trần Quốc Tuấn - Luyện tập Hịch tướng sĩ trang 61 SGK Ngữ Văn 8. Cảm nhận về lòng yêu...