Công nghệ 8

Trang chủ Lớp 8 Công nghệ 8
Để học tốt công nghệ 8, giải bài tập SGK công nghệ lớp 8 phần Vẽ kỹ thuật, cơ khí, kỹ thuật điện

PHẦN MỘT. VẼ KỸ THUẬT

CHƯƠNG 1. BẢN VẼ CÁC KHỐI HÌNH HỌC CHƯƠNG 2. BẢN VẼ KỸ THUẬT

PHẦN HAI. CƠ KHÍ

CHƯƠNG 3. GIA CÔNG CƠ KHÍ CHƯƠNG 4. CHI TIẾT MÁY VÀ LẮP GHÉP CHƯƠNG 5. TRUYỀN VÀ BIỂN ĐỔI CHUYỂN ĐỘNG

PHẦN BA. KỸ THUẬT ĐIỆN

CHƯƠNG 6. AN TOÀN ĐIỆN CHƯƠNG 7. ĐỒ DÙNG ĐIỆN GIA ĐÌNH CHƯƠNG 8. MẠNG ĐIỆN TRONG NHÀ
Thực hành bài 49 trang 167 Công Nghệ 8
I.ĐIỆN NĂNG TIÊU THỤ CỦA ĐỒ DÙNG ĐIỆN
Quảng cáo


Luyện tập

Soạn bài Tôi đi học SBT Ngữ Văn 8 tập 1: Giải câu 1, 2, 3, 4, 5 trang 5 SBT Ngữ Văn 8...
Giải câu 1, 2, 3, 4, 5 trang 5 SBT Ngữ Văn 8 tập 1. Tóm tắt trình tự diễn biến tâm trạng của...
Câu 23 trang 158 SBT Toán 8 tập 1: Chứng minh rằng đa giác AEHD và hình ABCFE có cùng diện
Chứng minh rằng đa giác AEHD và hình ABCFE có cùng diện tích.. Câu 23 trang 158 Sách bài tập (SBT) Toán 8 tập...
Luyện tập về xây dựng và trình bày luận điểm, . CHUẨN BỊ Ở NHÀ Đề bài “Hãy viết một bài báo tường để...
Văn nghị luận lớp 9 - Luyện tập về xây dựng và trình bày luận điểm. . CHUẨN BỊ Ở NHÀ Đề bài :...
Câu 4.1 trang 162 SBT Toán 8 tập 1-: Tính diện tích của hình được cho trong mỗi trường hợp
Tính diện tích của hình được cho trong mỗi trường hợp sau. Câu 4.1 trang 162 Sách bài tập (SBT) Toán 8 tập 1-...
Hình ảnh Bác Hồ qua những bài thơ em đã học và đọc thêm trong chương trình Ngữ văn THCS, Chủ tịch Hồ Chí...
Nghị Luận Xã Hội Lớp 8 - Hình ảnh Bác Hồ qua những bài thơ em đã học và đọc thêm trong chương trình...