Công nghệ 8

Trang chủ Lớp 8 Công nghệ 8
Để học tốt công nghệ 8, giải bài tập SGK công nghệ lớp 8 phần Vẽ kỹ thuật, cơ khí, kỹ thuật điện

PHẦN MỘT. VẼ KỸ THUẬT

CHƯƠNG 1. BẢN VẼ CÁC KHỐI HÌNH HỌC CHƯƠNG 2. BẢN VẼ KỸ THUẬT

PHẦN HAI. CƠ KHÍ

CHƯƠNG 3. GIA CÔNG CƠ KHÍ CHƯƠNG 4. CHI TIẾT MÁY VÀ LẮP GHÉP CHƯƠNG 5. TRUYỀN VÀ BIỂN ĐỔI CHUYỂN ĐỘNG

PHẦN BA. KỸ THUẬT ĐIỆN

CHƯƠNG 6. AN TOÀN ĐIỆN CHƯƠNG 7. ĐỒ DÙNG ĐIỆN GIA ĐÌNH CHƯƠNG 8. MẠNG ĐIỆN TRONG NHÀ
Thực hành bài 49 trang 167 Công Nghệ 8
I.ĐIỆN NĂNG TIÊU THỤ CỦA ĐỒ DÙNG ĐIỆN
Quảng cáo


Luyện tập

Bài C3 trang 5 – SGK Lý 8, Khi nào vật được coi là đứng yên ? Hãy tìm ví dụ về vật đứng...
Chuyển động cơ học - Bài C3 - Trang 5 - SGK Vật lí 8. Khi nào vật được coi là đứng yên ?...
Vì sao Nicolas có thể hoàn thành cuốn sách ảnh sinh động, hấp dẫn về Việt Nam ? Để trả lời cho câu hỏi...
Để trả lời cho câu hỏi vì sao Vì sao Nicolas có thể hoàn thành cuốn sách ảnh sinh động, hấp dẫn về Việt...
B. Vocabulary & Grammar trang 4 Unit 1 Sách bài tập Tiếng Anh 8 mới: Match the words in blue with the words
1. Match the words in blue with the words in orange. Some words in blue may go with more than one word in orange.....
Bài 1, 2 trang 186 sgk sinh học 8: SỰ ĐIỀU HÒA VÀ PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC TUYẾN NỘI TIẾT
Câu 1, câu 2 trang 186 sgk sinh học lớp 8: SỰ ĐIỀU HÒA VÀ PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC TUYẾN NỘI TIẾT....
Soạn bài Đi đường trang 39 SGK Văn 8 – Văn 8
Đi đường - Hồ Chí Minh - Soạn bài Đi đường trang 39 SGK Ngữ Văn 8. Kết cấu bài thơ: Ba câu...