Công nghệ 8

Trang chủ Lớp 8 Công nghệ 8
Để học tốt công nghệ 8, giải bài tập SGK công nghệ lớp 8 phần Vẽ kỹ thuật, cơ khí, kỹ thuật điện

PHẦN MỘT. VẼ KỸ THUẬT

CHƯƠNG 1. BẢN VẼ CÁC KHỐI HÌNH HỌC CHƯƠNG 2. BẢN VẼ KỸ THUẬT

PHẦN HAI. CƠ KHÍ

CHƯƠNG 3. GIA CÔNG CƠ KHÍ CHƯƠNG 4. CHI TIẾT MÁY VÀ LẮP GHÉP CHƯƠNG 5. TRUYỀN VÀ BIỂN ĐỔI CHUYỂN ĐỘNG

PHẦN BA. KỸ THUẬT ĐIỆN

CHƯƠNG 6. AN TOÀN ĐIỆN CHƯƠNG 7. ĐỒ DÙNG ĐIỆN GIA ĐÌNH CHƯƠNG 8. MẠNG ĐIỆN TRONG NHÀ
Thực hành bài 49 trang 167 Công Nghệ 8
I.ĐIỆN NĂNG TIÊU THỤ CỦA ĐỒ DÙNG ĐIỆN

Quảng cáo

Luyện tập

Câu 163 trang 100 Sách bài tập Toán 8 tập 1: Tứ giác DEBF là hình gì ? Vì sao ?
Tứ giác DEBF là hình gì ? Vì sao ?. Câu 163 trang 100 Sách bài tập (SBT) Toán 8 tập 1 - Bài...
Bài tập 6 trang 126 Dạy & học Toán 8 tập 2: Một xí nghiệp sản xuất trà xanh đóng gói. Với loại gói...
A – Phần đại số - Bài tập 6 trang 126 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 2. Giải bài tập Một...
Bài tập 15 trang 62 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1, Quy đồng mẫu thức các phân thức sau:
Bài tập - Chủ đề 4 : Định nghĩa – Các phép biến đổi phân thức - Bài tập 15 trang 62 Tài liệu...
Bài 21.5 Trang 28 Sách bài tập Hóa 8: Phân đạm urê có công thức Hóa là
Phân đạm urê có công thức hoá học là. Bài 21.5 Trang 28 Sách bài tập (SBT) Hóa học 8 - Bài 21: Tính...
Câu hỏi 3 Bài 2 trang 62 Toán 8 Tập 2: Bài 2. Định lí đảo và hệ quả của định lí Ta –...
Trả lời câu hỏi 3 Bài 2 trang 62 Toán 8 Tập 2.  . Bài 2. Định lí đảo và hệ quả của định...