Công nghệ 8

Trang chủ Lớp 8 Công nghệ 8
Để học tốt công nghệ 8, giải bài tập SGK công nghệ lớp 8 phần Vẽ kỹ thuật, cơ khí, kỹ thuật điện

PHẦN MỘT. VẼ KỸ THUẬT

CHƯƠNG 1. BẢN VẼ CÁC KHỐI HÌNH HỌC CHƯƠNG 2. BẢN VẼ KỸ THUẬT

PHẦN HAI. CƠ KHÍ

CHƯƠNG 3. GIA CÔNG CƠ KHÍ CHƯƠNG 4. CHI TIẾT MÁY VÀ LẮP GHÉP CHƯƠNG 5. TRUYỀN VÀ BIỂN ĐỔI CHUYỂN ĐỘNG

PHẦN BA. KỸ THUẬT ĐIỆN

CHƯƠNG 6. AN TOÀN ĐIỆN CHƯƠNG 7. ĐỒ DÙNG ĐIỆN GIA ĐÌNH CHƯƠNG 8. MẠNG ĐIỆN TRONG NHÀ
Thực hành bài 49 trang 167 Công Nghệ 8
I.ĐIỆN NĂNG TIÊU THỤ CỦA ĐỒ DÙNG ĐIỆN

Quảng cáo

Luyện tập

Câu 23 trang 88 Sách bài tập (SBT) Toán 8 tập 2 Tính BC, BD và CD.
Tính BC, BD và CD.. Câu 23 trang 88 Sách bài tập (SBT) Toán 8 tập 2 - Bài 3. Tính...
Bài 1 trang 38 Tập bản đồ Địa lí 8: Dựa vào lược đồ “Các hệ thống sông lớn ở Việt Nam” và kiến...
Bài 1 trang 38 Tập bản đồ Địa lí 8. + Vì địa hình nước ta có hai hướng chủ yếu đó là tây...
Bài 1 trang 46 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí 8: Thế nào là lực ma sát ?
Bài 1 trang 46 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí 8. Lực ma sát trượt, ma sát lăn, ma sát nghỉ xuất...
Câu hỏi Bài 5 trang 45 Toán lớp 8 Tập 1 :  
Trả lời câu hỏi Bài 5 trang 45 Toán 8 Tập 1 . Thực hiện phép cộng: ({6 over {{x^2} + 4x}} + {3...
Bài 1 trang 40 Sách bài tập (SBT) GDCD 8: Lao động sáng tao: luôn suy nghĩ, cải tiến để tìm tòi cái mới,...
Lao động sáng tao: luôn suy nghĩ, cải tiến để tìm tòi cái mới, tìm ra cách giải quyết tối ưu nhằm không ngừng...