Công nghệ 8

Trang chủ Lớp 8 Công nghệ 8
Để học tốt công nghệ 8, giải bài tập SGK công nghệ lớp 8 phần Vẽ kỹ thuật, cơ khí, kỹ thuật điện

PHẦN MỘT. VẼ KỸ THUẬT

CHƯƠNG 1. BẢN VẼ CÁC KHỐI HÌNH HỌC CHƯƠNG 2. BẢN VẼ KỸ THUẬT

PHẦN HAI. CƠ KHÍ

CHƯƠNG 3. GIA CÔNG CƠ KHÍ CHƯƠNG 4. CHI TIẾT MÁY VÀ LẮP GHÉP CHƯƠNG 5. TRUYỀN VÀ BIỂN ĐỔI CHUYỂN ĐỘNG

PHẦN BA. KỸ THUẬT ĐIỆN

CHƯƠNG 6. AN TOÀN ĐIỆN CHƯƠNG 7. ĐỒ DÙNG ĐIỆN GIA ĐÌNH CHƯƠNG 8. MẠNG ĐIỆN TRONG NHÀ
Thực hành bài 49 trang 167 Công Nghệ 8
I.ĐIỆN NĂNG TIÊU THỤ CỦA ĐỒ DÙNG ĐIỆN
Quảng cáo


Luyện tập

Soạn bài Ông Giuôc-Đanh mặc lễ phục trang 118 SGK Văn 8 – Văn 8
Ông Giuôc-Đanh mặc lễ phục - Mô-li-e - Soạn bài Ông Giuôc-Đanh mặc lễ phục trang 118 SGK Ngữ Văn 8. Hành động kịch...
Bài 2 trang 108 – SGK Địa 8, Địa hình đá vôi tập trung nhiều ở miền nào?
Đặc điểm các khu vực địa hình - Bài 2 - Trang 108 - SGK Địa lí 8. Địa hình đá vôi tập trung...
Câu hỏi 1 (Mục 1 – Bài học 14 trang 51) Địa 8, Qua bảng số liệu 15.1 (SGK trang 51), so sánh số...
Đặc điểm dân cư xã hội Đông Nam Á - Câu hỏi 1 (Mục 1 - Bài học 14 - Trang 51) SGK Địa...
Câu hỏi 2 Bài 5 trang 127 Toán 8 Tập 1: Bài 5. Diện tích hình thoi
Trả lời câu hỏi 2 Bài 5 trang 127 Toán 8 Tập 1. Bài 5. Diện tích hình thoi ...
Câu 24 trang 8 SBT Toán 8 tập 1: Tìm x
Tìm x. Câu 24 trang 8 Sách bài tập (SBT) Toán 8 tập 1 - Bài 6. Phân tích đa thức thành nhân tử...