Công nghệ 8

Trang chủ Lớp 8 Công nghệ 8
Để học tốt công nghệ 8, giải bài tập SGK công nghệ lớp 8 phần Vẽ kỹ thuật, cơ khí, kỹ thuật điện

PHẦN MỘT. VẼ KỸ THUẬT

CHƯƠNG 1. BẢN VẼ CÁC KHỐI HÌNH HỌC CHƯƠNG 2. BẢN VẼ KỸ THUẬT

PHẦN HAI. CƠ KHÍ

CHƯƠNG 3. GIA CÔNG CƠ KHÍ CHƯƠNG 4. CHI TIẾT MÁY VÀ LẮP GHÉP CHƯƠNG 5. TRUYỀN VÀ BIỂN ĐỔI CHUYỂN ĐỘNG

PHẦN BA. KỸ THUẬT ĐIỆN

CHƯƠNG 6. AN TOÀN ĐIỆN CHƯƠNG 7. ĐỒ DÙNG ĐIỆN GIA ĐÌNH CHƯƠNG 8. MẠNG ĐIỆN TRONG NHÀ

Thực hành bài 56 trang 193 SGK Công Nghệ 8

Bài 56. Thực Hành : Vẽ sơ đồ nguyên lý mạch điện – Thực hành bài 56 trang 193 SGK Công Nghệ 8. Cách vẽ

Thực hành bài 57 trang 195 SGK Công Nghệ 8

Bài 57. Thực Hành : Vẽ sơ đồ lắp đặt mạch điện – Thực hành bài 57 trang 195 SGK Công Nghệ 8. Cách vẽ

Thực hành bài 59 trang 199 SGK Công Nghệ 8

Bài 59. Thực Hành : Thiết kế mạch điện – Thực hành bài 59 trang 199 SGK Công Nghệ 8. Cách thiết kế một mạch

Thực hành bài 49 trang 167 Công Nghệ 8

Bài 49. Thực Hành :Tính toán tiêu thụ điện năng trong gia đình – Thực hành bài 49 trang 167 SGK Công Nghệ 8. Nêu

Thực hành bài 52 trang 181 SGK Công Nghệ 8

Bài 52. Thực Hành : Thiết bị đóng – cắt và lấy điện – Thực hành bài 52 trang 181 SGK Công Nghệ 8. Cấu

Thực hành bài 54 trang 186 Công Nghệ 8

Bài 54. Thực Hành: Cầu trì – Thực hành bài 54 trang 186 SGK Công Nghệ 8. Cách vẽ cầu chì, nguyên lý làm việc

Thực hành bài 47 trang 162 SGK Công Nghệ 8

Bài 47. Thực Hành: Máy biến áp – Thực hành bài 47 trang 162 SGK Công Nghệ 8. Cấu tạo của máy biến áp, để

Thực hành bài 43 trang 150 Công Nghệ 8

Bài 43. Thực hành : Bàn là điện bếp điện nồi cơm điện – Thực hành bài 43 trang 150 SGK Công Nghệ 8. Đo

Thực hành bài 45 trang 156 SGK Công Nghệ 8

Bài 45. Thực Hành : Quạt điện – Thực hành bài 45 trang 156 SGK Công Nghệ 8. Cấu tạo của quạt điện và sử

Thực hành bài 35 trang 124 SGK Công Nghệ 8

Bài 35. Thực Hành : Cứu người bị tai nạn điện – Thực hành bài 35 trang 124 SGK Công Nghệ 8. Khi thấy nan

Luyện tập

Bài C6 trang 53 vật lí 8, Một con ngựa kéo một cái xe..
Công suất - Bài C6 trang 53 sgk vật lí 8. Một con ngựa kéo một cái xe.. C6. Một con ngựa kéo...
Bài 49 trang 32 sgk Toán 8 tập 2, Đố: Lan có một miếng bìa hình tam giác ABC vuông tại A, cạnh AB...
Đố: Lan có một miếng bìa hình tam giác ABC vuông tại A, cạnh AB = 3cm. Lan tính rằng nếu cắt từ miếng...
Vị trí và giới hạn của khu vực Đông Nam Á
Đông Nam Á - Đất liền và hải đảo - Vị trí và giới hạn của khu vực Đông Nam Á. Phần đất liền...