Trang chủ Lớp 8 Công nghệ 8 (sách cũ) Thế nào là bản vẽ chi tiết ? Bản vẽ chi tiết...

Thế nào là bản vẽ chi tiết ? Bản vẽ chi tiết dùng để làm gì ?...

Bài 9. Bản vẽ chi tiết - Câu 1 trang 33 SGK Công Nghệ 8 . Thế nào là bản vẽ chi tiết ? Bản vẽ chi tiết dùng để làm gì ?

Thế nào là bản vẽ chi tiết ? Bản vẽ chi tiết dùng để làm gì ? 

Bản vẽ chi tiết là một phương tiện thông tin dùng trong sản xuất và đời sống. Bản vẽ chi tiết có:

Hình biểu diễn gồm hình cắt (ở vị trí hình chiếu đứng) và hình chiếu cạnh.Hai hình chiếu ấy diễn tả hình dạng bên trong và bên ngoài của vật thể.

Advertisements (Quảng cáo)

Kích thước có kích thước chung và kích thước riêng.

Yêu cầu kỹ thuật gồm chỉ dẫn về gia công, xử lý bề mặt. 

Khung tên gồm tên gọi chi tiết máy, vật liệu, tỉ lệ, kí hiệu bản vẽ, cơ sở thiết kế.

Bản vẽ chi tiết dùng để chế tạo và kiểm tra chi tiết máy ,dùng trong lao động , chế tạo , lắp ráp ,thi công vận hành 

Bạn đang xem bài tập, chương trình học môn Công nghệ 8 (sách cũ). Vui lòng chọn môn học sách mới cần xem dưới đây: