Giải bài tập Bài 21 trang 59 SGK GDCD lớp 8: Bài 21: Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
1. Bình là học sinh chậm tiến, Bình thường xuyên vi phạm nội quy của nhà trường như đi học muộn, không làm đủ bài tập, mất trật tự trong giờ học, đôi lần còn đánh nhau với
Trả lời gợi ý Bài 21 trang 58 SGK GDCD lớp 8: Bài 21: Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt...
a)    Hãy nêu nhận xét của em vê Điều 30 Hiến pháp và Điều 132 Bộ luật Hình sự.
Trả lời gợi ý Bài 20 trang 55 GDCD lớp 8: Bài 20: Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
a)  Trên cơ sở quyền trẻ em đã học, em hãy nêu một điều trong Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em, mà theo em đó là sự cụ thể hoá Điều 37 của Hiến pháp.
Giải bài tập Bài 20 trang 56 SGK GDCD lớp 8: Bài 20: Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
1. Dưới đây là một số điều trong Hiến pháp năm 2013, em hãy sắp xếp các điều theo từng lĩnh vực: Chế độ chính trị; Chế độ kinh tế; Văn hóa, giáo dục, khoa học và công ngh
Giải bài tập Bài 18 trang 52 SGK GDCD lớp 8: Bài 18: Quyền khiếu nại tố cáo của công dân
1. T là học sinh chậm tiến, thường xuyên giao du với bọn xấu và bị chúng lôi kéo vào con đường hút chích. Có lần chúng bắt T phải lấy trộm tiền của các 
Quảng cáo


Giải bài tập Bài 19 trang 53 SGK GDCD lớp 8: Bài 19: Quyền tự do ngôn luận
1. Trong các tình huống dưới đây, tình huống nào thể hiện quyền tự đo ngôn luận của công dân ?
Giải bài tập Bài 17 trang 49 SGK GDCD lớp 8: Bài 17: Nghĩa vụ tôn trọng bảo vệ tài sản nhà nước và...
1. Giờ ra chơi, các bạn nam lớp 8B rủ nhau đá bóng trong sân trường. Đang hăng say, Hùng sút mạnh, quả bóng bay chệch về phía lớp học làm vỡ cửa kính. Thấy thế cả đám liền
Trả lời gợi ý Bài 18 trang 50 GDCD lớp 8: Bài 18: Quyền khiếu nại tố cáo của công dân
a)   Theo em, khi nào thì công dân có quyền khiếu nại, mục đích của việc khiếu nại ?
Trả lời gợi ý Bài 17 trang 47 SGK GDCD lớp 8: Bài 17: Nghĩa vụ tôn trọng bảo vệ tài sản nhà nước...
a)   Em hãy cho biết ý kiến nào đúng, ý kiến nào sai ? Vì sao ? Ở trường hợp Lan, em sẽ xử lí thế nào ?

Luyện tập

Looking Back – Unit 1 trang 14 Anh 8 mới, Đọc đoạn văn từ trang www.thinkuknow.co.uk bởi CEOP, tổ chức chính phủ Anh mà...
Unit 1: Leisure Activities - Hoạt động giải trí - Looking Back - Unit 1 trang 14 Tiếng Anh 8 mới. Đọc đoạn văn...
Hoạt động 7 trang 38 Tài liệu dạy – học Hóa học 8 tập 2: Hỗn hợp khí hiđro và oxi cháy lại gây...
Hoạt động 7 trang 38 Tài liệu dạy - học Hóa học 8 tập 2. Bài 31. Tính chất - Ứng dụng của...
Bài 13.3 Trang 18 Sách bài tập Hóa 8: Sơ đồ tượng trưng cho phản ứng giữa kim loại kẽm và axit
Sơ đồ tượng trưng cho phản ứng giữa kim loại kẽm và axit clohiđric. Bài 13.3 Trang 18 Sách bài tập (SBT) Hóa học...
Mục I, II, III – Phần A – Trang 72, 73 Vở bài tập Vật lí 8: C1 – C2
Mục I, II, III - Phần A - Trang 72, 73 Vở bài tập Vật lí 8. 1. Thế năng hấp dẫn. Bài: Bài...
Bài 8.11 trang 28 SBT Lý 8: Hai bình có tiết diện bằng nhau. Bình thứ nhất chứa chất lỏng có trọng
Hai bình có tiết diện bằng nhau. Bình thứ nhất chứa chất lỏng có trọng lượng riêng d1, chiều cao h1; bình thứ hai...