GDCD lớp 8

Trang chủ Lớp 8 GDCD lớp 8

Giải bài tập Bài 19 trang 53 SGK GDCD lớp 8: Bài 19: Quyền tự do ngôn luận
a)   Góp ý trực tiếp với người có hành vi xâm phạm tài sản nhà nước, xâm phạm quyền sở hữu công đânễ...

Luyện tập

Câu 2 trang 143 sinh lớp 8: DÂY THẦN KINH TỦY
Câu 2 trang 143 sgk sinh lớp 8: DÂY THẦN KINH TỦY. Câu 2:Trên một con ếch đã mổ để nghiên cứu rễ tủy,...
Câu 6 trang 25 Sách bài tập Toán 8 tập 1: Dùng tính chất cơ bản của phân thức để biến đổi mỗi cặp...
Dùng tính chất cơ bản của phân thức để biến đổi mỗi cặp phân thức sau thành một cặp phân thức bằng nó và...
Câu 2. trang 33 Sách bài tập Địa 8: Ghi tên các quốc gia và vùng lãnh thổ thuộc khu vực Đông Á lên...
Ghi tên các quốc gia và vùng lãnh thổ thuộc khu vực Đông Á lên lược đồ.. Câu 2. trang 33 Sách bài tập...