Bài 9. Phòng ngừa tai nạn vũ khí, cháy, nổ và các chất độc hại – GDCD 8 Chân trời sáng tạo: Theo em,...
Giải và trình bày phương pháp giải bài 9. Phòng ngừa tai nạn vũ khí, cháy, nổ và các chất độc hại –...
Bài 10. Quyền và nghĩa vụ lao động của công dân – GDCD 8 Chân trời sáng tạo: Em có suy nghĩ gì về...
Lời giải bài tập, câu hỏi bài 10. Quyền và nghĩa vụ lao động của công dân – SGK Giáo dục công...
Bài 8. Lập kế hoạch chi tiêu – GDCD 8 Chân trời sáng tạo: Hình ảnh chiếc xô bị thủng làm cho em liên...
Hướng dẫn cách giải/trả lời bài 8. Lập kế hoạch chi tiêu – SGK Giáo dục công dân (GDCD) lớp 8 Chân trời...
Bài 7. Phòng, chống bạo lực gia đình – GDCD 8 Chân trời sáng tạo: Em đồng tình hay không đồng tình với các...
Gợi ý giải bài 7. Phòng, chống bạo lực gia đình – SGK Giáo dục công dân (GDCD) lớp 8 Chân trời sáng...
Bài 5. Bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên – GDCD 8 Chân trời sáng tạo: Theo em, môi trường và tài...
Phân tích và lời giải bài 5. Bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên – SGK Giáo dục công dân (GDCD)...
Bài 6. Xác định mục tiêu cá nhân – GDCD 8 Chân trời sáng tạo: Em hiểu mục tiêu cá nhân là gì?
Trả lời bài 6. Xác định mục tiêu cá nhân – SGK Giáo dục công dân (GDCD) lớp 8 Chân trời sáng tạo....
Bài 3. Lao động cần cù, sáng tạo – GDCD 8 Chân trời sáng tạo: Em có suy nghĩ gì về cách làm việc...
Phân tích và giải bài 3. Lao động cần cù, sáng tạo – SGK Giáo dục công dân (GDCD) lớp 8 Chân trời...
Bài 4. Bảo vệ lẽ phải – GDCD 8 Chân trời sáng tạo: Tô Hiến Thành (? – 1179) quê làng Hạ Mỗ, huyện...
Hướng dẫn giải bài 4. Bảo vệ lẽ phải – SGK Giáo dục công dân (GDCD) lớp 8 Chân trời sáng tạo. Em...
Bài 2. Tôn trọng sự đa dạng của các dân tộc – GDCD 8 Chân trời sáng tạo: Công ước Quốc tế về xoá...
Hướng dẫn giải bài 2. Tôn trọng sự đa dạng của các dân tộc – SGK Giáo dục công dân (GDCD) lớp 8...
Bài 1. Tự hào về truyền thống dân tộc Việt Nam – GDCD 8 Chân trời sáng tạo: Theo em, vì sao tiếng Việt...
Hướng dẫn giải bài 1. Tự hào về truyền thống dân tộc Việt Nam – SGK Giáo dục công dân (GDCD) lớp 8...

Mới cập nhật

Các khẳng định sau đây đúng hay sai? Sinh sản vô tính là hình thức sinh sản không có sự kết hợp của giao...
Sinh sản vô tính là hình thức sinh sản không có sự kết hợp của giao tử đực và giao Trả lời 39.5 ...
Vì sao khi nhân giống cam, chanh, bưởi, hồng xiêm,… người ta thường chiết cành mà không sử dụng phương pháp giâm cành?
Ứng dụng của sinh sản vô tính ở thực vật như giâm cành, chiết cành, ghép cây Phân tích và giải 39.3 -...
Lựa chọn từ/cụm từ phù hợp trong phần gợi ý để hoàn thành đoạn thông tin sau: Sinh sản là một trong những …(1)…...
Sinh sản là quá trình tạo ra những cá thể mới, đảm bảo sự phát triển liên tục của loài Hướng dẫn cách giải/trả...
Quan sát hình “Vòng đời của một số loài động vật” trong SGK bài 38, so sánh quá trình sinh trưởng và phát triển...
Quan sát vòng đời của bướm và gà Lời giải 38.5 - Bài 38. Thực hành: Quan sát - mô tả sự sinh...
Khi quan sát, mô tả sự sinh trưởng và phát triển ở một số động vật qua tranh ảnh, video
Khi quan sát, mô tả sự sinh trưởng và phát triển ở một số động vật qua tranh ảnh, video Lời giải bài tập,...
Thông qua hoạt động gieo hạt và theo dõi sự biến đổi của cây từ giai đoạn hạt đến cây trưởng thành
Quá trình sinh trưởng ở thực vật có các biểu hiện như: thân dài ra, lá to lên Giải chi tiết 38.3 -...