Trang chủ Lớp 8 Lịch sử lớp 8 Lập bảng thống kê những thành tựu chủ yếu của kĩ thuật,...

Lập bảng thống kê những thành tựu chủ yếu của kĩ thuật, khoa học, văn học, nghệ thuật trong các thế kỉ XVIII – XIX...

Chia sẻ
Bài 8. Sự phát triển của kĩ thuật khoa học văn học và nghệ thuật thế kỉ XVIII- XIX – Lập bảng thống kê những thành tựu chủ yếu của kĩ thuật, khoa học, văn học, nghệ thuật trong các thế kỉ XVIII – XIX..
Lĩnh vực Tác giả Thành tựu, tác phâm
Kĩ thuật Phơn-tơn (Mĩ) Đóng được tàu thủy chạy bằng động cơ hơi nước đầu tiên (1807).
Xti-phen-xơn (Anh) Chế tạo được loại xe lửa chạv trên đường săt kéo theo nhiều toa với tốc độ nhanh (1814).
Moóc-xơ (Mĩ) Sáng chế ra bảng chữ cái cho điện tín gồm những gạch và chấm.
Khoa học tự nhiên Niu-tơn (Anh) Tìm ra thuyết vạn vật hấp dẫn (đâu thế kỉ XVIII).
Lô-mô-nô-xốp (Nga) Tìm ra định luật bảo toàn vật chất và năng lượng cùng nhiều phát minh lớn về vật lí, hóa học (giữa thế kỉ XVIII)
Puôc-kin-giơ (Séc) Khám phá ra thuyết tế bào (1837).
Đác-uyn (Anh) Nêu lên thuyết tiến hóa và di truyền (1859).
Khoa học xă hôi Phoi-ơ-bách. Hê-ghen (Đức) Chủ nghĩa duy vật và phép biện chứng
Xmít. Ri-các-nô (Anh) Chính trị kinh tế học tư sản
Xanh Xi-mông. Phu-ri-ê (Pháp). Ô-oen (Anh) Chủ nghĩa xã hội không tưởng
Mác. Ăng-ghen Thuyết Chủ nghĩa xã hội khoa học
Văn học Ban-Dắc “Tân trò đời”, “Vỡ mộng”, “Trời không có mắt”…
Lép Tôn-xtôi “Chiến tranh và hòa bình”, “Phục sinh”
Nghé thuật Mô-da (Ao) Những bàn concerto dành cho piano
Trai-côp-xki (Nga) “Hồ thiên nga”. ‘‘Người đẹp ngủ trong rừng”
Bét-tô-ven (Đức) Hàng loạt các bản giao hưởng nổi tiếng thế giới

Quảng cáo

Quảng cáo


Chia sẻ
Loading...